Det er seniorforsker Øystein Flagstad i NINA som bekrefter prøveresultatene overfor NRK.

– Vi har god oversikt over den skandinaviske ulvestammen og prøvesvarene er helt sikre, sier han til statskanalen.

På de siste snaue to ukene har over 100 sauer blitt funnet drept i kommunene Tynset, Tolga og Rendalen i Hedmark. Ulven som det nå er påvist at er i området er fra Gårdsjö-reviret ved Vänern nord i Värmland i Sverige.

– Nær hundre prosent av all ulv som havner utenfor ulvesona vest for Glomma, er født i Sverige, sier Flagstad til NRK.

Tolga kommune har opprettet kriseberedskap ifølge Østlendingen. Ordfører Ragnhild Åshaug forteller til avisa at enkelte bruk har mistet to av tre lam, og flere har mistet en stor del av besetningen.

– Det oppleves som en katastrofe for den enkelte bonde som blir utsatt for dette. Det er en stor påkjenning å lete etter kadaver og ta livet av skadd sau som er i live. Flere er også usikre på erstatningsordningene, sier Åshaug.