I begynnelsen av desember sendte Klima- og miljødepartementet et forslag om å utvide lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen ut på høring. I dag er varer lisensfellingsperioden fra 1. oktober til 31. mars, men departementet foreslår å utvide perioden fra 25. september til 30. april.

I sitt høringssvar er Naturvernforbundet kritiske den foreslåtte utvidelsen. De ber heller om at jaktperioden kortes ned til mellom 1. januar og 15. februar, og begrunner dette blant annet med at lisensfellingsperioden i Sverige varer fra 2. januar til 15. februar og at det « … er naturlig med nærmest identisk jakttid på ulv i Norge og Sverige.».

Les også: – Har bevisst unnlatt å delta i nettdebatter

– Etter det nye forslaget skal den ordinære lisensjakten nå utvides til et halvt år, og vanlig praksis er blitt å gi kvoter som langt overstiger antall dyr som forventes å stikke innom – i all hovedsak fra Sverige. For sikkerhets skyld åpnes det for såkalt skadefelling resten av året, og terskelen for at noe skal kalles skade er nå nær ikke-eksisterende. At ulv oppfører seg som ulv kan være tilstrekkelig. Ulvespor i et område kan være nok til at det gis fellingstillatelse, fordi man forskutterer at dyret kan forårsake økonomisk skade ved å ta elg, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Norskog, som er en medlemsorganisasjon for norske skogeiere, støtter på sin side forslaget til Klima- og miljødepartementet om å utvide jakttiden utenfor ulvesonen.

Les også: - Jeg er sikker på at dette er ulv

I sitt høringssvar foreslår de imidlertid også at det åpnes for felling av streifulv innenfor ulvesonen i perioden 15. februar til 30. april.

«Det vil være svært konfliktdempende innenfor sonen om det åpnes for lisensfelling av streifulv i områdene mellom etablerte revir innenfor sona, i en lengre periode en hva departementet foreslår.», skriver Norskog i sitt høringssvar.

Høringsfristen for departementets forslag går ut torsdag.

Les også: Ulv var trolig hund