Sporene er sett på Nord-Tretten, og Statens Naturoppsyn har slått fast at det er ulv. For å begrense skader på husdyr senere i sommer har myndighetene gitt fellingstillatelse på ett dyr. Det kommunale jaktlaget i Øyer skal allerede være i gang med jakta. Også jaktlaget i Ringebu blir mobilisert.

- Flau over å være norsk

«Jeg er rett å slett flau over å være norsk. Kan ikke bonden sjøl ta med seg rifla i fjellet 2-3 ganger i uka og sjekke dyra sine» skriver en av mange lesere som har kommentert saken på GDs Facebookside.

«Dette handler vel snart om folk skal drive med beitedyr eller ikke og dermed bidra mye for å holde liv i og holde vedlike bygdene og utmarken vi har i Norge», skriver en annen.

Følg debatten her, eller legg igjen en kommentar under denne saken.

- Føre var

- Vanligvis gir det fellingstillatelse etter at skaden er skjedd, men vi ønsker å være føre var. Erfaringer fra de siste årene viser at situasjonen blir svært vanskelig senere i beitesesongen når det er observert rovdyr i området i mai, sier Harald Klæbo ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Ulvesporene var ferske, og viste at dyret var på veg nordover. Det er sporsnø i området.

Ikke tidsbegrenset foreløpig

Fellingstillatelsen gjelder foreløpig på østsida av Lågen i Øyer og Ringebu kommuner, sør for Venabuvegen. Fellingstillatelsen ble gitt i 14.30-tida onsdag, og er per nå ikke tidsbegrenset.

Fellingstillatelsen kommer samme dag som Miljødirektoratet har gitt betinget fellingstillatelse på inntil fem ulver fram til 31. mai. Dette innebærer at fylkesmennene kan iverksette skadefelling dersom situasjonen tilsier det.
Den betingede fellingstillatelsen gjelder hele Norge unntatt forvaltningsområdet for ulv og et avgrenset område i Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal.

Én til tre ulver i Oppland

Bakgrunnen for vedtaket er ønsket om rask iverksettelse av ulvejakt når kriteriene for dette er oppfylt.

Foreløpig statusrapport fra Rovdata anslår at det er mellom 65 og 73 ulver i Norge, inkludert grenserevir. Mellom 33 og 37 ulver er kun bekreftet på norsk side. I Oppland er det påvist én til tre ulver. Forvaltningens ulvemål ble nådd i 2013.

Les også: Krever raske rovdyrtiltak