Lærling mandag, sjef tirsdag

FLYING START: Helene Bjerke Haugen hadde ikke hatt fagbrev mer enn et halvt døgn før hun ble ansatt som butikksjef ved Nille Strandtorget. – Jeg har alltid ønsket å jobbe i butikk, og er glad jeg har tatt utdanning innen faget, sier 20-åringen fra Øyer.

FLYING START: Helene Bjerke Haugen hadde ikke hatt fagbrev mer enn et halvt døgn før hun ble ansatt som butikksjef ved Nille Strandtorget. – Jeg har alltid ønsket å jobbe i butikk, og er glad jeg har tatt utdanning innen faget, sier 20-åringen fra Øyer. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Mandag ettermiddag tok Helene Bjerke Haugen fra Øyer fagbrev i salgsfag. Tirsdag morgen ble 20-åringen ansatt som butikksjef ved Nille Strandtorget.

DEL

LILLEHAMMER: – Det har vært en drøm å kunne jobbe i butikk, og helst ved Nille. Allerede på ungdomsskolen hadde jeg Pryo-uke ved Nille. Da var det gjort, sier Helene .

Bedre rustet

Nå har hun nådd målet hun satte seg, og ikke bare det; hun ble butikksjef fra dag én.

– Den tidligere sjefen min har fått jobb sentralt i Nille-kjeden. Det var årsaken til at jeg rykket opp.

– Hvordan er utdanningsløpet for salgsfag?

– Jeg gikk to år på Lillehammer videregående skole på Service og samferdsel og valgte salg og service. Deretter har jeg vært to år lærling ved Nille Strandtorget, inntil jeg gikk opp til fagprøven tidligere denne uken.

Hun synes det betyr mye å ha en utdanning innen yrket.

– På den måten står du mer rustet for oppgaven.

Fagprøve

Mandag var hun opp til fagprøve og ble vurdert av en prøvenemnd for salgsfag i Oppland.

– Jeg ble spurt ut om ulike temaer. Blant annet om økonomi, planlegging og gjennomføring av kampanjer, som er viktig for en butikk som Nille. Dessuten måtte jeg gjøre rede for hvilke tiltak man setter inn for å øke en omsetning. Forståelse av regnskap, fortjeneste og varetelling er viktig når du skal lede en butikk, forteller 20-åringen.

– Jeg har alltid ønsket å jobbe i butikk, og er glad jeg har tatt utdanning innen faget, sier 20-åringen fra Øyer.

– Jeg har alltid ønsket å jobbe i butikk, og er glad jeg har tatt utdanning innen faget, sier 20-åringen fra Øyer.

Arbeidserfaring

Tidligere butikksjef ved Nille Strandtorget, Tine Mirell, sier at de valgte Helene framfor andre søkere, fordi hun hadde utdanning innen salg og service.

– Hun var lærling hos oss i to år og fikk en unik arbeidserfaring og kompetanse. Da hun i tillegg viste stor interesse for butikkdrift, foretrakk vi henne, selv om hun er bare 20 år gammel, sier Mirell.

Sistnevnte har selv begynt som HR-koordinator ved Nille-kjedens hovedkontor utenfor Oslo. Hennes oppgave blir innen opplæring og kompetanse.

– Vi ønsker å utvikle lærlingordningen innen Nille, sier hun til GD.

Norges yngste

For den nye butikksjefen er det viktig å tilhøre et handlesenter som Strandtorget.

– Det er nyttig og lærerikt å være en del av et fellesskap av butikker med en senterledelse.

– Du er en ung butikksjef?

– Ja, blant Nilles vel 360 butikker i Norge er jeg den yngste. Egentlig så jeg ikke helt meg selv som mulig framtidig sjef i begynnelsen av læretiden. Men etter hvert fikk jeg mer innblikk i driften og også interesse for lederskap.

Les også: Ken-Magnus (23) er sjef i den nye butikken

Fra nå av skal Helene lede og ha arbeidsgiveransvaret for en stab på til sammen sju personer.

– Vi har en ny lærling på plass og i tillegg en praksis-elev. For øvrig har jeg ansatt en ung mann i deltidsstilling. Det er positivt hvis vi kan få inn flere menn ved Nille, som er en typisk kvinnearbeidsplass, sier den nye butikksjefen.

Les også: Han blir vår mann i Beijing

Fag- og svennebrev er viktig

Olav Bekkelund i Oppland fylkeskommune er glad for at unge får muligheter innen arbeidslivet som en følge av å ha tatt fag- og svennebrevbrev.

– Fagbrev- og svennebrev  er en ettertraktet dokumentasjon som sikrer arbeid, for det er en kvalitetssikret spisskompetanse som arbeidslivet etterspør. Ansettelsen av Helene Bjerke Haugen ved Nille Strandtorget sier litt om hvor stor betydning et fagbrev har i arbeidslivet, sier  Bekkelund til GD.

Han forteller videre at det i 2016 var 635 lærlinger som gikk opp til fagprøve innen ulike fag i Oppland.

– Hvordan er tilgangen på læreplasser ved starten av skoleåret?

– Per 17. august var det 990 søkere registrerte søkere til læreplass. 714 av disse er blitt tildelt læreplass så langt.

Bekkelund understreker betydningen av at bedrifter og næringslivet tar inn lærlinger.

– På den måten er arbeidslivet med og påvirker rekruttering av kompetanse til egen virksomhet.

Artikkeltags