- En gave og en enorm tillitserklæring som det er vanskelig å måle i kroner og øre. Det er Stein B. Olsen, Marit Lien og Ove Gjesdal i Lillehammer Turist enige om.

Ungdoms-OL i 2016 vil gi merkevaren Lillehammer ny giv og åpne for muligheter i framtiden.

Lokal kompetanse

- Hvilke muligheter?

- Det er vanskelig å si helt konkret fordi vi ikke vet hvordan arrangementet vil bli. Men det vi er sikre på er at det åpner for nye arrangementer, tettere samarbeid med IOC og økt fokus på ungdom, sier de to.

- IOC?

- Det er klart at ungdoms-OL øker sjansene for at Norge og Lillehammer kan få OL en gang i framtiden.

Olsen peker på den viktige rollen lokal ungdom vil spille oppe i det hele.

- Det må være et mål å bruke og utvikle lokal kompetanse. Dette er et OL av og for ungdom.

Sosiale medier

- Ungdoms-OL har 1.000 deltakere, og vil ikke dekkes av tv-kanalene i den grad OL i 94 gjorde. Hvordan skal dere nå ut i verden?

- Det er klart at dette ikke er et OL 94 nummer to. Vi må tenke annerledes denne gangen.

Lien nevner nye sosiale medier som en viktig kommunikasjonskanal.

- Deltakere og frivillige blir morgendagens helter, men også morgendagens gjester. Vi må ta imot de unge med åpne armer og sørge for at de ønsker å komme tilbake, sier hun.

Snøball

Ballen ruller. Det er Gjesdal, leder av Snowball-prosjektet, overbevist om. Prosjektet kan enkelt forklares som «utviklingsavdelingen» i Lillehammer Turist. Visjonen er å gjøre Lillehammerregionen til Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser.

I januar dro de tre på studietur til Innsbruck for å se og lære om hvordan administrasjonen jobber der i forkant av ungdoms-OL i 2012.

- Jeg tror det er at bra at vi ikke fikk det første i rekken. Nå kan vi ta lærdom av de erfaringene som gjøres der.

- Lillehammer har arrangert et OL tidligere. Hva er annerledes denne gangen?

- Forskjellen er at vi nå har muligheten til å forme et nyfødt barn. Vi kan være med på å bestemme hvordan arrangementet skal være og hvilke følger det vil få, sier Olsen.