Det nye turistbygget var i rute - så kom uværet

Brun Bygg fra Vågå er i gang med nybygget på Valdresflye, Flye 1389, men har ikke vært heldig med været. Likevel er fedigelementene nå i gang med å bli montert.