Schibsted vil avvikle kundesenteret på Fagernes

Avventende stemning i kundesenteret på Fagernes onsdag.

Avventende stemning i kundesenteret på Fagernes onsdag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I dag ble det kjent at konsernledelsen stiller seg bak anbefalingen om å avvikle kundesenteret, opplyser selskapet i en pressemelding onsdag klokka 12.30.

DEL

[OA]: De siste ukene har Schibsted vært i tett dialog med sine ansatte og tillitsvalgte på kundesenteret på Fagernes, for å vurdere hvordan kundesenteret best skal organiseres fremover. I dag ble det kjent at konsernledelsen stiller seg bak anbefalingen om å avvikle kundesenteret, opplyser selskapet i en pressemelding onsdag klokka 12.30.

Endringer

I april igangsatte Schibsted et arbeid, som skulle se på hvordan abonnementsavisene til Schibsted skal organisere kundeservice for fremtiden, og konsekvenser for dagens kundesenter på Fagernes, som besvarer henvendelser fra kunder til flere av Schibsteds mediehus. Dette i lys av at både mediebransjen, kunder, kundebehov og produkter endrer seg i et rivende tempo og blir stadig mer digitale.

– Vi har hatt en god og løpende dialog med ansatte og tillitsvalgte, men også med lokalpolitikere, lokalbefolkningen, Nav og Valdres Næringshage. Den dialogen har vært viktig for å få så mye informasjon og så mange innspill som mulig, inn i det pågående evalueringsarbeidet, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for nyhetsmediene i Schibsted, i pressemeldingen.

- Som en del av dette arbeidet, har Schibsted sett på flere ulike alternativer, der både avvikling av kundesenteret på Fagernes, og videre drift har blitt vurdert omstendelig

.

70 kunne bli overtallige

Det er ledelsen i Consumer Business, altså den delen av Schibsted som er ansvarlig for alt som har med abonnenter og brukerinntekter å gjøre, som har ledet arbeidet. Deres anbefaling, som konsernledelsen nå velger å stille seg bak, er at kundesenteret på Fagernes avvikles, og at det istedenfor etableres en ny og mindre kundesenter-avdeling på Schibsteds hovedkontor i Oslo, samt at den største delen outsources til en ekstern tredjepart. Ved avvikling på Fagernes vil 70 årsverk kunne bli overtallige.


– Konsernledelsen i Schibsted stiller seg bak de vurderinger som ligger til grunn for denne anbefalte løsningen. Vi tror nettopp denne løsningen legger til rette for at vi kan drive mest effektivt, men også bidrar til at vi kan tilby den beste og mest kundeorienterte servicen fremover, med spesielt fokus på digitale abonnenter - som er den kundegruppen som vokser mest, sier Tveitnes i pressemeldingen.

– Den valgte løsningen gir oss både fordelene en ekstern og fleksibel partner kan gi, men også fordelene ved å ha et eget team som sitter på hovedkontoret i Oslo, tett på våre mediehus og fellesfunksjoner, slik at kundeservice enkelt kan involveres i produkt- og tjenesteutvikling som foregår i samme hus, sier hun.

- Tidsrammen for når og hvordan en eventuell avvikling vil skje er ennå ikke helt klar, men Schibsted ser for oss at ny organisasjon i henhold til ny løsning vil være på plass cirka 1. oktober.

– Dersom vi lander på denne hybridløsningen, så vet vi at dette ikke er hva ansatte på Fagernes hadde håpet på. En slik avgjørelse får konsekvenser for mange mennesker og familier, og det er vi lei oss for. Vi ønsker derfor nå å komme i dialog med aktører, som kan vært interessert i videre drift av kundesenteret, sier Siv Juvik Tveitnes.

Takknemlige for støtte

I et åpent brev ønsker de tillitsvalgte på Schibsted kundesenter å vise sin takknemlighet til alle som har vist sin støtte, uavhengig av hvilket utfall saken får:

«Det har vært en utfordrende og tidkrevende periode, og vi hadde ikke klart det uten god hjelp og støtte. Vi ønsker å rette en stor takk til fagforeningen Parat og de konserntillitsvalgte i Schibsted, uten deres rådgiving og hjelp hadde nok prosessen vært noe mer krevende for oss, skriver

Vi ønsker også å takke ordfører Inger Torun Klosbøle og ordfører Eivind Brenna, Nord Aurdal kommune, NAV Valdres, Valdres Næringshage, Valdres Natur-og Kulturpark, Karriere Oppland og Oppland fylkeskommune. Disse har vist oss en formidabel støtte, og virkelig jobbet for å få kundesenteret til å bli værende på Fagernes. Vi setter pris på at dere tok initiativ og var tidlig med på laget.

Videre ønsker vi å takke alle kollegene våre på Fagernes for tilliten og støtten vi har fått i denne perioden, uten deres støtte hadde det vært vanskelig å kunne kjempe like hardt som vi har gjort.

Vi takker også for alle støtteerklæringer vi har mottatt fra lokalmiljøet og landet for øvrig.»


Brevet er undertegnet av Kim Daniel Vorpvik, Marita Surtevju og Monica Veflen Lindstad som er tillitsvalgte hos Schibsted kundesenter Fagernes.
Artikkeltags