- Barnevernet brøt loven

En 13-åring døde av avmagring i Valdres nyttårsaften.

En 13-åring døde av avmagring i Valdres nyttårsaften. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesmannen mener barnevernet sviktet 13-åringen

DEL

Sandvika (NTB): Barnevernet i Bærum og Valdres brøt loven i saken om 13-åringen som ble funnet død nyttårsaften i Valdres, konkluderer Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Den 13 år gamle jenta ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften. Saken ble først kjent i mediene 4. januar. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Moren til jenta ble siktet for grov omsorgssvikt etter dødsfallet.

Den 13 år gamle jenta og moren bodde i Bærum fram til moren meldte flytting til Øystre Slidre kommune i Valdres i november 2015.

Både barneverntjenesten i Bærum og den interkommunale barneverntjenesten i Valdres ble gjort kjent med bekymring for jentas omsorgssituasjon.

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har samarbeidet om saken. Rapporten viser at Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener barneverntjenesten i Bærum ikke har overholdt barnevernlovens krav om å åpne undersøkelse med bakgrunn i informasjon som gir rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Saken ble heller ikke utredet godt nok, og barnets rett til medvirkning ble ikke ivaretatt.

Ifølge rapporten foreligger det konkrete funn knyttet til manglende etterrettelighet i arbeidet. Når det gjelder den interkommunale barneverntjenesten i Valdres, konkluderer Fylkesmannen i Oppland med at barneverntjenesten ikke har overholdt barnevernlovens krav om forsvarlig vurdering og behandling av bekymringsmeldingene den mottok.

Barnevernet i Bærum skal gjennomgå rutinene

Barnevernet i Bærum skal nøye gå igjennom den sterkt kritiske rapporten fra Fylkesmannen om saken der en 13-åring ble funnet død i Valdres i nyttårshelgen.

– Tilsynsrapporten inneholder svært kritiske konklusjoner om barnevernets arbeid. Dette er svært alvorlig, sier barnevernsjef Børge Tomter i Bærum.

Kommunens ledelse skal sammen med barnevernets medarbeidere gjennomgå rapporten nøye. Kommunen skal blant annet gjennomgå rutinene for mottak av bekymringsmeldinger og innretning på undersøkelsene av saker.

– En del av de kritikkverdige punktene som fylkesmannen peker på, er allerede endret. Det gjelder rutiner for samtaler med barn og terskelen for henleggelse av bekymringsmeldinger, sier Tomter.

– Bærum kommune har vært opptatt av å snu hver stein i denne saken. Derfor ba vi også om tilsyn på barnevernet, helsetjenesten og skolenes håndtering av saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i en pressemelding.

– Vi venter på de to endelige rapportene om skole og helsetjenester, og vi vil følge opp rapportenes funn og konklusjoner tett, sier ordføreren.

Minst fem klinikker behandlet 13-åring som døde

Artikkeltags