Arbeiderpartiet, 11 representanter:

Brit Kramprud Lundgård

Arne Finn Brekke

Arne Skogli

Ole Hageløkken

Lisa Kramprud

Marianne Stenersen

Elin Heidi Slåsletten

Magnar Bjørke

Inger Synnøve Bratt

Zeljana Bojcic

Eva Jensvoll

Høyre, 4 representanter:

Mari Helene Botterud

Roar Øien

Anne Kristine Aronsveen

Bjørner Killi

Kristelig folkeparti, 1 representant:

Arnfinn Gillebo

Slik blir kommunestyrene

Sjekk sammensetningen i alle kommunene

* Øyer

* Gausdal

* Ringebu

* Sør-Fron

* Dovre

* Lom

* Lillehammer

* Lesja

* Nord-Fron

* Vågå

* Sel

* Nord-Fron

* Skjåk

* Sør-Fron

Senterpartiet, 8 representanter:

Marthe Lang-Ree

Steinar Grimsrud

Jon Halvor Midtmageli

Stein Plukkerud

Birgit Wasrud

Laila Anette Jonassen Skåden

Håvard Granskogen

Lars Høvren

Sosialistisk venstreparti, 1 representant:

Nisveta Tiro