Skognæringen med klare krav til politikerne om lavere skatter og forutsigbarhet

Skog- og trenæringen mener de har altfor høye transportkostnader og at veg- og banenett er for dårlig.

Artikkeltags