Gå til sidens hovedinnhold

Brannfaren er ikke over – Bane Nor har vannvogner i beredskap

Artikkelen er over 3 år gammel

Skogbrannfaren er svært høy, her er alle beredskapstiltakene som er gjort.

Skytebaner er stengt, barn på tur bør spise is og ikke grille pølser, Statens vegvesen har utsatt kantslåtten, og Bane Nor har vannvogner i beredskap.

Slik oppsummerer Fylkesmannen beredskapen i Oppland fylke etter et beredskapsrådsmøte 29. mai.

Det er rekordhøy skogbrannfare i fylket. Det tørre været med høye temperraturer og til dels mye vind kan føre til svært rask brannspredning, og alle de offentlige aktørene er forberedt, skriver Fylkesmannen på sine hjemmesider.

- Skogbrannindeksen er nå godt over 100 på flere kommuner. Det blir bare tørrere og tørrere – og det er en tommelfingerregel at det må til 15 mm nedbør for at skogbrannindeksen skal gå ned, opplyste fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund.

Deltagerne i Fylkesberedskapsrådet «er beredt». Heimevernet og sivilforsvaret er parat hvis noe skulle skje, og de fleste arbeider for å forhindre at noe skal skje. Mye gjøres akkurat nå for å forhindre brann:

  • Det er økt skogbrannovervåkning fra småfly.
  • Mjøsen og Viken skog vurderer konstant skogbrannfaren der de opererer, og flytter aktiviteten til mer rålendte områder om det er nødvendig. Mjøsen har innført «samråd» - altså en formell samtale mellom skogbruksledere og entreprenør på hver eneste drift.
  • Det interkommunale brannvesenet for Lillehammer, Øyer og Gausdal fortalte om totalforbud mot åpen ild i utmark og forbruk mot bruk av skytebaner. Det gjør blant annet at politiet må flytte noen skyteøvelser. Mange henvender seg til brannvesenet fordi de har planlagt skoleavslutning i skog og mark. «Ingen ild - ingen grill» er da omkvedet til brannvesenet: spis is»
  • Brannvesenet i Sel vurderer totalforbud i skogbruket og kommer til å legge ned forbud mot bruk av skytebanen. Det betyr at en forestående konkurranse ikke kan arrangeres.
  • Vegvesenet tar konsekvensen at et råd fra Fylkesberedskapsrådet og utsetter kantslått langs vegene. Der det er rekkverksarbeid har entreprenører fått pålegg om å sikre seg med slukkeutstyr.
  • Bane Nor har gått i såkalt «gul beredskap» – altså har de høyere aktsomhet på hele Dovrebanen. De kjører ekstravisitasjon på ettermiddag og kveld, og har vannvogn stående på Dombås. Eksterne entreprenører er orientert om situasjonen, og vedlikeholdsarbeid blir risikovurdert for hvert enkelt tiltak. Det er også kontakt med lokale brannvesen flere steder.

Fylkesmannen gjentar også generelle og alvorlige råd til folk flest:

  • Det er et generelt forbud mot å tenne bål i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.
  • Vegetasjonen kan svært lett antennes og store områder kan rammes - ingen åpen ild!
  • Ikke bruk engangsgrill i naturen.
  • Finner du glass eller flasker i naturen; plukk dem opp. De kan fungere som brennglass.