Sommerens diskusjon om Eidsiva toppet seg sist uke med et regnestykket som viser store tap i enkelte datterselskap og krav om gransking fra Gjøvik kommune.

Etter mandagens eiermøte blir det likevel ingen gransking. Dels fordi resten av eierne ikke ville gå så langt, dels fordi styrelederen ved innledningen til møte ga en redegjørelse om vegen videre som de langt fleste sluttet seg til.

Les også: Eidsiva Energi AS er blitt en stat i staten

Beklaget rotete prosess

– Som styreleder beklager jeg at vårt notat om selskapets finansielle stilling og drøfting av konverteringsmulighet på lån tilfløt eieren på en måte som gjorde at prosessen ble rotete. Det tar vi selvkritikk på, sa Øystein Løseth.

Han varslet at det nå vil bli utarbeidet en ny strategi for Eidsiva og at det skal gjøres justeringer med sikte på å gi eierne en god avkastning over tid og et så godt utbytte som mulig. Mitt signal til eierne er at vi ikke ser grunn til å endre den utbyttepolitikken som Eidsiva har blitt presentert for tidligere, sa Løseth.

Les også: Tok til orde for nøkternhet

Trangere nåløye

Løseth vil overfor GD ikke kommentere tall som viser negativt driftsresultat på flere hundre millioner i enkelte av konsernets datterselskap og morselskap. Men på generelt grunnlag varsler han at det vil bli trangere å komme gjennom nåløyet med prosjekter i tida framover.

Les også: Røde tall i Eidsivas datterselskaper

– Eidsiva kommer til å investere i gode og lønnsomme prosjekter. Men jeg er overbevist om at det vil bli vanskeligere å komme gjennom nåløyet framover. Kapital vil være en begrensning som kan medføre at gode prosjekter taper i konkurranse med andre som er bedre, sa Løseth

Detaljert gjennomgang

Han varslet at styret utover høsten i detalj vil gå gjennom alle aktiviteter som foregår i selskapet og vurdere om de gir den lønnsomheten som er ønskelig.

– Dette er en oppgave som den nye konsernsjefen får ansvaret for. Min holdning er at det er opp til ham å vurdere hvorvidt han ønsker å trekke på interne ressurser eller om han trenger ekstern hjelp for å gjøre jobben.

– Om behovet for en gransking bakover i tid sa Løseth dette:

– Jeg avviser ikke at det kan være behov for en vurdering bakover i tid. Min erfaring er at om vi tar en fot i bakken i 2015, så har vi akkumulert det som har skjedd tidligere. Deretter kan vi sette en retning som styret og administrasjonen blir enige om, sa Løseth.

Les også: Går hardt ut mot Eidsiva og eks-konsernsjefen

Omdømmet

Flere av eierrepresentantene, blant annet Hans Seierstad, var opptatt av Eidsivas omdømme.

– Omdømme bygges over tid, men kan fort rives ned, sa han, og viste til saken om pensjonsordningene som han mente ble brukt aktivt av folk flest for å bryte ned omdømmet til Eidsiva.

Løseths svar var at det alltid vil være saker som oppfattes negativt. Utfordringen for oss er å være så åpne som mulig og gi fakta, slik vi har forsøkt å gjøre i pensjonssaken sa styreleder Øystein Løseth.