Slik er planene for den nye Mjøsbrua – se skissene

Skissen viser hvordan Mjøsbrua kan bli dersom den bygges i betong.

Skissen viser hvordan Mjøsbrua kan bli dersom den bygges i betong. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ifølge Nye Veier ønsker internasjonale entreprenører fra Spania, Italia, Tyrkia, Frankrike, Estland, Kina, Tyskland og Norge å stå for utbyggingen av ny Mjøsbru. Flere ulike skisser ligger klare.

DEL

Se flere skisser lenger ned i saken.

I en pressemelding fra Nye Veier skriver de at mer enn 250 entreprenører og rådgivere fra ulike land var samlet på leverandørdag i Oslo. Der presenterte Nye Veier flere av sine prosjekter, deriblant utbyggingen av E6 fra Moelv til Øyer.

På denne strekningen skal det bygges ny Mjøsbru med fire kjørefelt og fartsgrense på 110 km/t. Prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, Øyvind Moshagen, sier i pressemeldingen at de er på jakt etter riktig entreprenør til prosjektet.

– Vi leter etter den entreprenøren som klarer å jobbe fram det beste konseptet for ny Mjøsbru. Det er stor interesse både fra nasjonale og internasjonale aktører. Ny Mjøsbru skiller seg ut som et spennende og attraktivt prosjekt.

Deles opp i tre deler

Utbyggingen av E6 fra Moelv til Øyer skal deles inn i tre strekninger, som får hver sin kontrakt.

– Alle de tre strekningene skal ut i markedet i 2019. Til sammen snakker vi om to store bruer, seks kryss, to tunneler og 44 kilometer med ny firefelts motorvei, sier Moshagen.

Nye Veier skriver videre at avdelingen E6 Innlandet vil kunne få en årlig omsetning på omtrent to milliarder per år fram til og med 2025.

Slik kan den nye Mjøsbrua bli dersom den bygges i tre.

Slik kan den nye Mjøsbrua bli dersom den bygges i tre. Foto:

Slik kan den nye Mjøsbrua se ut på avstand dersom den bygges i tre.

Slik kan den nye Mjøsbrua se ut på avstand dersom den bygges i tre. Foto:

Slik kan den nye Mjøsbrua se ut på avstand dersom den bygges i betong.

Slik kan den nye Mjøsbrua se ut på avstand dersom den bygges i betong. Foto:

Artikkeltags