Ventetiden hos Torbjørn Eldegard, Gudbrandsdalens eneste offentlige kjeveortoped, er nå halvannet år.

Også Kristin Danielsen, privatpraktiserende reguleringstannlege i Lillehammer, har ventetid på over ett år.

Mangler spesialister

Årsaken til den lange ventetiden er mangel på kjeveortopeder. Etter at spesialisten på Gjøvik gikk av med pensjon, har pasientene der fått behandling på Lillehammer. Kjeveortopeden her i byen deler arbeidstida mellom Lillehammer og Otta.

– Vi har rett og slett hatt et veldig stort område å dekke en periode, sier Eva Fjellengen ved Lillehammer tannklinikk.Hun har ikke opplevd maken i løpet av 30 år i bransjen. Reguleringstannlege Kristin Danielsen, som driver egen klinikk i Lillehammer, sier at hun merker presset, men har tro på at det snart vil endre seg.

Ingen fare

Ifølge fylkestannlege Bjørn Ellingsæter er det grunn til å tro at situasjonen vil bedre seg i månedsskiftet. Da skal ny kjeveortoped være på plass på Gjøvik.

– Er den lange ventetiden til skade for pasientene?– Nei, jeg har tillit til at spesialistene håndterer dette. Mitt inntrykk er at de er flinke til å prioritere.Ved Lillehammer tannklinikk bekrefter Fjellenget at pasienter som av ulike grunner trenger raskt behandling, får hjelp først. Ungdom som nærmer seg aldersgrensen for refusjon prioriteres også. De med «vanlig» skeiv tannstilling må i imidlertid være forberedt på å vente rundt halvannet år fra de får henvisning og til de kommer i gang.

Utdanner flere

Tilpassing og oppfølging av tannregulering er en jobb for spesialister. Utdanning skjer ved Universitet i Oslo, og her tas opp kun seks kandidater hvert år. Fylkeskommunene må konkurrere om plassene.

– I motsetning til leger, som får sin spesialisering på sykehusene mens de mottar lønn, er spesialisering for tannleger stort sett egenfinansiert. Fylkeskommunen gir støtte, men vi har ingen kontroll over utdanningstilbudet, sier Bjørn Ellingsæter. Han opplyser at Oppland har én kjeveortoped under utdanning. Denne er ferdig om to år.

I dag er det kjeveortoped i Gudbrandsdalen, på Gran og i Fagernes. Med ny stilling på Gjøvik har fylket fire spesialister. Normen er én per 30.000 innbyggere.

– Vi har litt snau dekning, og burde hatt fem-seks. Men situasjonen er ikke dramatisk, sier fylkestannlege Bjørn Ellingsæter.

Ventetiden vil avta

Kristin Danielsen, privatpraktiserende reguleringstannlege i Lillehammer, regner med at ventetiden vil avta når pasientstrømmen fra Gjøvik-regionen blir borte.

– Vi har hatt en ekstraordinær situasjon i og med at det har vært inntaksstopp på Gjøvik. Det har gjort at vi har fått mange pasienter fra denne regionen. Nå synes det som om det kommer til en løsning i Gjøvik. Dermed vil nok ventetida i Lillehammer og Gudbrandsdalen gå ned, sier hun. Kristin Danielsen er kjeveortoped, og behandler årlig mellom 200 og 240 pasienter ved klinikken sin. Behandlingen skjer så å si på løpende bånd. Tre tannlegestoler er plassert i samme rom. Danielsen har med seg en tannpleier og to tannlegesekretærer. Pasientene er stort sett unge mellom 12 og 16 år.– Dette har gått veldig greit for mitt vedkommende, sier Emilie Hvattum fra Gausdal som hadde kontrolltime på torsdag etter å ha fjernet reguleringen for lenge siden.