Oslo: En ny undersøkelse viser at virksomheter i Hedmark og Oppland skiller seg positivt ut når det gjelder arbeidsmiljø.

En omfattende undersøkelse blant 1600 mellomledere i Norge, viser at arbeidsplasser i Hedmark og Oppland er de med best psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Flere enn sju av ti mellomledere fra Innlandet oppgir at det psykiske og følelsesmessige arbeidsmiljøet er sunt på deres arbeidsplass. På landsbasis svarer 67 prosent det samme. På spørsmål om de føler seg fysisk sikre på jobb, svarer 91 prosent positivt, som igjen er to prosent høyere enn landssnittet.

Undersøkelsen er gjennomført av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne. Forbundsleder Jan Olav Brekke er klar i sin tale om et godt arbeidsmiljø på jobben.

– Det å føle seg trygg på jobben er helt elementært, likevel er det noe som alltid må stå på dagsorden. Men alle undersøkelser viser at også det psykiske arbeidsmiljøet spiller en stor rolle for å holde sykefraværet nede og for at folk skal prestere på topp. Erfaringsmessig vet vi at det psykiske arbeidsmiljøet likevel kan være svært utfordrende for norske ledere å holde orden på, mye fordi problemene ikke alltid er like synlige, sier Brekke i en pressemelding fra Pressenytt.

Lavt sykefravær i Norge

Brekke får støtte av administrerende direktør i Great Place to Work Norge, Jannik Krohn Falck.

– I årets undersøkelse svarer to prosent flere at det psykiske arbeidsmiljøet er bra. Sammenliknet med andre land har vi et lavt sykefravær i Norge. Vi vet at en del av sykefraværet kan relateres direkte til lederskap og relasjon til nærmeste leder. Resultatene kan derfor indikere at norske ledere gjør en ekstra innsats, og lykkes, sier Falck.

– Viktig målestokk

Undersøkelsen som gjennomføres for tredje året på rad, dekker både landsdelene og ulike bransjer. Selv om funnene er generelle mener Falck at de gir en viktig tilstandsrapport på norsk ledelse.

– Det finnes selvfølgelig unntak, men dette gir oss en god indikasjon på hvordan ledere og medarbeidere opplever viktige spørsmål på jobben. Vi vet fra forskning at drivere som tillit, rettferdighet, troverdighet, stolthet, fellesskap og respekt, er avgjørende for opplevelsen av en god arbeidsplass, sier Falck.

Om undersøkelsen:

Analyse- og rådgivingsselskapet Great Place to Work har gjennom 25 år samlet data og analysert arbeidsplasser i land verden over. Undersøkelsene er bygget opp av 58 påstander og baserer seg på at på de beste arbeidsplassene har medarbeiderne tillit til de man arbeider med og for, er stolt av den jobben de gjør og føler fellesskap med sine kolleger. Great Place to Work sin undersøkelse er verdens mest utbredte som muliggjør sammenligning på tvers av virksomheter, bransjer og land. I 2011 gjennomførte 5800 virksomheter med 11 millioner medarbeidere undersøkelsen. Great Place to Work Norge har arbeidet med norske virksomheter siden 2003.

Om Lederne:

Lederne er en frittstående, partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere med lederansvar, teknisk og merkantilt ansatte. Organisasjonen har omkring 16 000 medlemmer på landsbasis fordelt på 7 reg ioner og 125 avdelinger.