- Ifølge Statens naturoppsyn (SNO) er 35 søyer og lam tatt av ulv, sier Johnny Mathisen som er leder i Kvam Østside beitelag. I tillegg er det funnet et tjuetalls søyer og lam som er skadde.

Det første kadaveret av sau drept av ulv ble funnet 13. juni. Da søkte Kvam Østside beitelag sammen med Nord-Fron kommune om fellingstillatelse. De fikk avslag fra Fylkesmannen i Oppland. Men flere og flere sauekadaver ble funnet, og fellingstillatelsen ble gitt 17. juni.

Kvamsfjellet

Området ulven beveger seg i er fra Tjønnseterfjellet og innover mot Rondablikk. Jaktleder for det kommunale rovviltlaget er Jan Ivar Svendstad og gausdølen Kjell Smestad er hyret inn for å lete etter kadaver. Han har med seg to trente hunder og finner daglig kadaver.

Er på sporet

Fellingstillatelsen varer frem til 27. juni.

- Vi tror ikke ulven har forlatt området. Det ser ut til at han har et visst mønster med hver tredje natt, og vi venter oss faktisk et storangrep i natt. For to netter siden fant vi åtte-ti stykker og vi frykter at den slår til igjen nokså fort, men ulven er vel minst like smart som oss, sier Mathisen.

Et mønster

Å jakte ulv om sommeren er noe av det vanskeligste man kan gjøre. Ulven er kjent for å ha ekstremt godt sanseappart både når det gjelder lukt, syn og hørsel, og den er en ekspert på å skjule seg selv i terrenget. Derfor har jaktleder Jan Ivar Svendstad lagt ned mye arbeid i å forsøke å forstå hvordan ulven oppfører seg.

- Når man observerer noen over tid er det mulig å finne et slags mønster, slik er det både med folk og dyr, sier Svendstad.

- Etter å ha fulgt den en periode nå, ser det ut til at den holder seg i ro i to døgn før den slår til igjen, sier han.

Det er på nattertid at ulven er mest aktiv om dagen ligger den mye i ro.

- Den går ofte høyt opp i terrenget på gode utsiktspunkt for å få oversikten over området sitt. Selve jakten foregår for det meste fra tidlig kveld til tidlig morgen, sier Svendstad

Bjørn i Ringebu

Fellingstillatelsen som ble gitt på skadegjørende bjørn i Ringebu ble forlenget 19. juni til 29. juni. Det er 3 påviste skader på sau sist søndag som er grunnlaget for forlengelsen, melder Fylkesmannen i Oppland.