Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha felles
akuttsykehus

Artikkelen er over 9 år gammel

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree anbefaler at det bygges ett nytt akuttsykehus for innlandet.

I formiddag overleverte han høringsdokumentet Strategisk fokus 2025 om framtidig sykehusstruktur til styreleder Bente Mejdell og kom med sin anbefaling. Styret skal behandle saken om vel en uke og sende dokumentet ut på høring. Opplegget er at styret fatter et prinsippvedtak før sommerferien.

- Ett nytt sykehus er best egnet til å møte våre langsiktige utfordringer. Dette vil tilføre Innlandet betydelige investeringsmidler og et meget stort byggeprosjekt som vil få en rekke positive ringvirkninger innenfor mange områder i Innlandet, sier Lang-Ree.

Det er utredet tre scenarier med fem modeller for framtidig sykehusstruktur. Morten Lang-Ree anbefaler en modell med ett akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus og lokalmedisinske senter.

- Dette er en opprydding blant sykehusene rundt Mjøsa, sier Lang-Ree.

Psykisk helsevern, habilitering, rehabilitering, rusomsorg og sykehusene på Kongsvinger og Tynset holdes utenom i denne omgang og vurderes senere.

Dette alternativet legger opp til å bygge et helt nytt sykehus med samling av akuttfunksjoner og funksjoner for områdesykehus. Hovedsykehuset skal ha et overordnet faglig ansvar for all somatisk sykehusvirksomhet. Det legges opp til at et nytt sykehus etableres nær fylkesgrensen mellom Oppland og Hedmark på øst eller vestsiden av Mjøsabrua.

- Foreløpig kan vi ikke si noe om tomtevalget, sier Lang-Ree.

Innholdet i det nye sykehuset blir likt det samlede tilbudet ved sykehusene i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum framskrevet til 2025.

Det legges også opp til at det sykehuset som ligger lengst unna det nye aktuttsykehuset får etablert en større enhet for dagkirurgi og elektiv kirurgi med pasienthotell og femdøgns post.