Sølvskottberget rehabiliteringssenter nådde ikke fram i anbudsrunden om nye kontrakter med Helse Sør-Øst. I et forsøk på å redde 40 arbeidsplasser møttes de ansatte i går kveld til et krisehåndteringsmøte og idéstorming, og nedsatte blant annet en gruppe som skal jobbe for å finne nye samarbeidspartnere.

- Det er tøft! Avgjørelsen kom som julekvelden på kjerringa. Avtalen utløper om bare 6 uker! forteller direktør Anne-Grethe Hoel.

I sjokk

- Vi har fått gode tilbakemeldinger i dialogmøte med Helse Sør-Øst hvert år. Hva har skjedd i år? spør Hoel.

Sakens realitet har begynt å demre for de ansatte:

- Vi er sjokkerte, men har vært gjennom lignende prosesser før. Vi kommer til å slåss for arbeidsplassene våre til siste slutt, understreker tillitsvalgt Inger Merete Borck og hjelpepleier Eldbjørg Gillebo.

Ber kommunen hjelpe

Etter invitasjon fra Hoel, møtte ordfører Mari Botterud, kommunens utviklingsstrateg Espen Johnsen og formannskapsrepresentant Håvard Granskogen (Sp) de ansatte til debatt.

- Vi har håp om at et smutthull i samhandlingsreformen kan gi kommunen mer ansvar for rehabilitering, og at dere kan bruke vår kompetanse i stedet for å bygge opp nye tilbud, henstiller Hoel.

Ordføreren er lutter øre:

- Disse arbeidsplassene betyr utrolig mye for Øyer kommune og for pasientene; Det gikk en sjokkbølge gjennom Øyer da vi mottok meldingen, men jeg klamrer meg til håpet, understreker hun.

- Klag!

- Først av alt må dere klage. Bruk energi på det først, så skal vi koble inn relevante instanser og diskutere løsninger kommunen kan bistå med, anbefaler Johnsen.

Klagefristen er 19. november.

Hoel har vært hos advokat som fraråder rettsak, men som anbefaler å klage.

- Vi reagerer på at det er samme instans - altså Helse Sør-Øst - som behandler både søknad og klage. I tillegg henger ikke begrunnelsen på greipt,forteller Hoel.

En gruppe ansatte skal sammenligne søknad og avslagsbegrunnelse, og dokumentere feil punkt for punkt.

Positive

Etter at det første sjokket har lagt seg er det stå-på-viljen som rår:

- Vi har troen på at det løser seg, slår sykepleier Jorunn Skogvang fast.

De nær 30 ansatte i salen sier seg enig.

- Her er det så mye ressurser og pågangsmot at dette ser jeg ikke mørkt på. Sølvskottberget skal bestå! konkluderer ordføreren.