LILLEHAMMER: Aps landbrukspolitiske talsperson, Knut Storberget, er hovedarkitekten bak partiets landbrukspolitiske plattform «Grønn vekst».

Han påpeker at den politiske plattformen har et gjennomgående forbrukerperspektiv med oppmerksomhet på trygg norsk mat, økt produksjon over hele landet og en åpenhet for fornying og forenkling.

Les også: – Kaos i rovdyrforvaltningen

Les også: – Interessant fra Ap

25 punkter

Plattformen inneholder 25 punkter om alt fra jordvern til nisjeprodusert mat. Kontinuitet er et nøkkelord men også fornyelse.

– Vi vil opprettholde markedsreguleringen i regi av landbrukssamvirkene, men også bedre rammebetingelsene for private aktører som Synnøve Finden, Q-meieriene og flere kjøttprodusenter, sier Storberget, som også vil ha en tydeligere vektlegging av forbrukernes rettigheter.

– Maten skal være god, sunn og rimelig. Vi vil stille strengere krav til merking av mat og sporbarhet på råvarer, sier han.

Dagligvareportal

Forbrukerrådet har også fått Ap med på ideen om en egen dagligvareportal etter modell av renteoversikten som finansportalen gir.

– Her skal man finne informasjon om innhold, pris, opprinnelse og hvor varen kan kjøpes, sier Storberget.

Ap vil ha en gjennomgang av støtteordningene med sikte på forenkling og økt produktivitet.

Ap ønsker også å stimulere til økt samdrift, om nødvendig ved å lempe på kvotebestemmelser. Kravet om et sterkt importvern opprettholdes, i likhet med ønsket om en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.