Lederen i nemnda, Reidun Gravdahl (Ap), sier at nemnda i går hadde et hastemøte for å drøfte rovviltsituasjonen i fylket.

- Vi vedtok at kvoten på antall felte ulver må utvides med to til, etter at det for kort tid siden ble felt to ulver i Kvam. Vi har opplysninger om ulv i Ringebu, og i grenseområdene til Hedmark, derfor mener nemnda at det kan felles to ulver til, sier Gravdahl til GD.

Les også: To ulver skutt på 14 dager

Hun sier det er opp til Fylkesmannen å ta den endelige beslutningen om hvorvidt ulvekvoten skal utvides eller ikke.

- Hva med bjørn?

- Vi har et tidligere vedtak om fellingskvote for skadebjørn, og det er opp til Fylkesmannen å bestemme om så skal skje. Vårt vedtak ligger der, sier Gravdahl.

Hun sier at nemnda har god kontakt med bonde- og småbrukerorganisasjonene, og at det er en felles forståelse hos disse lagene og den politikervalgte Rovviltnemnda.

- De skjønner systemet, sier Gravdal som forteller at nemnda vil sende et brev til miljøvernministeren og kreve et møte for å drøfte den totale rovviltsituasjonen i fylket. Hun håper at et slikt møte kan komme i stand like etter ferien.