Truet villreinbestand har økt med 400 dyr

Villreinbestanden som trues fra alle hold av ferdsel og aktivitet i Rondane har økt med 400 dyr i løpet av de siste årene.