Videoen er tatt i Mjøsen Skogs område og viser hvordan hele skogsektorens verdikjede har blitt digitalisert.

Ny innsikt

- Den som arbeider i skogbruket i dag kjenner godt til hvor høyteknologisk og digital skogsektoren har blitt. For alle andre kan videoen, som er produsert for Skogeierforbundet i anledning hundreårsjubileet, gi fem minutter med overraskelser og ny innsikt, sier kommunikasjonssjef Berit Sanness i Mjøsen Skog.

Aaberg fra Ringsaker

Innledningsvis viser videoen skogeierparet Maren og Kjell Magne Aaberg fra Ringsaker på skogbefaring sammen med skogbruksleder

Anders Flugsrud. Skogbrukslederen gir skogeierparet faglige råd om hva som bør gjøres i skogen på grunnlag av den digitale skogbruksplanen som Mjøsen Skog tilbyr.

Mens man tidligere hadde med seg et stort kart og mappe med skogbruksplan til skogs, holder det i dag med en smarttelefon og noen tastetrykk!

Videoen gir deretter glimt inn i prosessen som resulterer i den digitale skogbruksplanen. Flyturen med Blom AS over Mjøsa og innover Ringsaker resulterer i fotoscanning og laserscanning av skogen. Etterfølgende analyse av flyregistreringene hos Blom AS resulterer i kart og bilder som deretter oversendes til Mjøsen Skogs database.

Avansert hogsmaskin

Videoen viser til slutt hvordan unge Bjørn Vegard Lierhagen i Lierhagen Skogsdrift AS i Åsmarka, håndterer den avanserte hogstmaskinen med stø hånd.

- Det overrasker nok en del seere å oppdage hvor teknologisk avansert hogsten er – også at mye av kommunikasjonen skjer via iPad i førerhuset, sier Sanness.

Et "must" for skogbruket

Administrerende direktør Erik A. Dahl sier videoen dokumenterer virksomheten i Mjøsen Skog på en god måte.

- Det å utvikle effektive digitale løsninger er et «must» for skogbruket i et høykostland, sier Dahl.

Han har vært daglig leder i Mjøsen Skog i seks år. Bedriften har en bevisst satsing på den digitale utviklingen. Mjøsen er i dag det ledende utviklingsmiljøet for digitale skogbruksplaner i Norge, og har koplet digitale løsninger for skogbruksplaner med den virksomheten som skogbruksledere utfører lokalt med planlegging, gjennomføring av hogst, planting, ungskogpleie, sier direktør Erik A. Dahl.