Jeg satt og lyttet til statsministerens nyttårstale. Det var mange fine ord,- om både fattigdom og klimautfordringene. Men fine ord hjelper lite hvis de ikke fører til handling og ny politikk. Fortsetter vi i samme spor- øker både forskjellene og klimautslippene. Vil regjeringsforhandlingene med KRF gjøre en forskjell? Vet ikke, men store endringer trengs. Og de mulighetene vi i Norge har er enorme, så vi kan hvis vi vil.

Tenk om statsministeren kunne sagt at innbyggerne skal yte etter evne og at skatten på arbeid for vanlige inntekter skal ned, mens arbeidsfrie inntekter fra formue og arv, må opp? Men hun sa ingenting om dette, selv om hun sier at små forskjeller er bra, øker hun bevisst forskjellene. Selv om hun vet at fattigdom bare er ødeleggende og gjør at færre kommer i jobb, så fortsetter hun jakten på en ytelse eller et tiltak som skal fjernes.

Skal færre måtte oppleve fattigdom, kan vi la være å bruke milliarder på å sy enorme puter under armene på de rikeste og friskeste i samfunnet. Vi kan ikke fortsette å ha et skattesystemet som belønner det å investere i eiendom mer enn investeringer i nye arbeidsplasser.

Vi må bruke pengene rett, på gode og gratis helsetjenester til de som trenger mer hjelp bla til rehabilitering enn de får i dag, de som mangler kompetanse som trengs for å få jobb, må få fullføre med trygg inntekt fra NAV og vanskeligstilte nå få bedret inntekt.

Noe av det som tar framtidshåpet og mulighetene fra mange er de skyhøye boutgiftene. I dag får de som har råd til å få lån store subsidier via rentefradraget, ja det er over 30 milliarder i subsidier og slett ikke alt handler om boligen alle må ha. Det skilles ikke på om lånet egentlig er brukt til ny hytte, til ny bil eller sydentur for den delen. Samtidig har bostøtta til de med dårlig råd blitt kuttet kraftig.

Skal alle ha råd til et trygt hjem må bostøtta styrkes kraftig og skatten på eiendom økes, for det har ingen mening at statens ordninger skal gjøre forskjellene større. Staten skal bygge fellesskap, tillit og friheten for alle, ikke skape økte forskjeller og håpløshet for vanskeligstilte.

I nyttårstalen lovet statsministeren at regjeringen skal komme med nye mål for Norges innsats i klimakampen. Det er livsnødvendig. Vi er kanskje den siste generasjon som kan stoppe de farlige klimaendringene. Og å kutte klimautslipp er mye billigere og mindre fælt enn å måtte håndtere alvorlige klimakatastrofer, millioner av klimaflyktninger og ekstremvær.

Vi må bli mindre oljeavhengig, ikke mer og mer avhengig av olje som Regjeringen vil. Norge har et svært godt utgangspunkt for å være blant landene som går foran og viser at det er mulig å kombinere lavere klimagassutslipp med nye arbeidsplasser og god samfunnsutvikling.

God klimapolitikk også er god næringspolitikk. Norge har kunnskapen, menneskene, den fornybare energien og økonomien til å bære omstillingen. Skal Norge lykkes, må vi gjøre det både lønnsomt og enkelt å velge grønt i hverdagen.

Regjeringen styrer bevisst mot å bryte Stortingets klimamål for 2020. SV har derfor invitert partiene på Stortinget til et nytt klimaforlik slik at vi kan få iverksatt nye utslippskutt.

Hvis ikke rike land som Norge kan klare å kutte sine utslipp, hvem skal klare det?

Så nye mål for klimakutt er viktig, men uten nye tiltak og virkemidler som kutter utslippene er det bare ord. Derfor har SV sammen Ap lagt fram en liste med 37 forslag til utslippskutt.

Norge har en unik mulighet til å skaffe seg forsprang og ikke ødelegge framtida for dem som kommer etter oss?

Alt dette vet de som nå regjeringsforhandler. Tar de ansvaret og mulighetene de har fått eller var det uforpliktende festtaler nok en gang?