Gå til sidens hovedinnhold

Nytt, blått helsebyråkrati?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det er politisk forståelse for at hyttekommuner kan ha ekstraordinære utgifter til helsetjenester. Det er bra. Mange kommuner merker hvordan for mange gjester er i ferd med å bli en for stor belastning, og det er behov for ordninger som fanger opp dette.

Mange nordmenn lever sine liv på to eller flere steder. Et drøyt år med smitteverntilpasset virkelighet har tatt denne måten å leve på et nytt, langt skritt i samme retning. Det får konsekvenser for kommunalt helsevesen, og det har også noen andre konsekvenser.

I Kommunal Rapport framstilles det som om Høyre og Frp er enige om å utrede muligheten for at vertskommunen skal kunne sende regningen til bostedskommunen, hvis hyttegjesten påfører dem helsekostnader. Kommunene bør være tydelige på at det ikke er slike ordninger de vil ha.

Vi bruker allerede for mange helsekroner på byråkrati. Det vi ikke trenger, er byråkratiske ordninger der forvaltningsenheter og forvaltningsnivåer sender hverandre regninger. Deltidsinnbyggere er ikke bare hyttegjester, det kan like gjerne være studenter og pendlere. Det er nødvendig å se på hvordan kommuner som har mange deltidsinnbyggere kan få kompensert for utgifter de ikke får dekket gjennom inntektssystemet for statlige overføringer.

Det er merkelig hvordan Frp sitt korstog mot eiendomsskatten ender opp i utredning og mer papirarbeid, og at partier som ellers snakker om forenkling og avbyråkratisering ender opp på et slikt spor.

Pussig nok ser det ut til at det er Frps sterke indignasjon og motstand mot eiendomsskatt som er utløsende for at vi får en gjennomgang av inntektssystemet på dette punktet. Så kom det kanskje litt godt ut av at partiet fortsatt rir den gamle kjepphesten ...

Positivt forslag om at helsetjenester skal belastes den kommunen folk bor i