I Ringebu er det registrert et nytt selskap ved navn 2634 Holing AS med adresse Fåvang. Formålet er å gjøre investeringer i andre selskap, fast eiendom og det som har naturlig tilknytning til dette. Kapitalen er 30.000 kroner. Styrets leder er Mensur Gerzic.

Tromsa Elverk AS på Fåvang er registrert oppløst i Foretaksregisteret.

I Sør-Fron er Harpefoss hardcorefestival AS registrert oppløst i Foretaksregisteret.

Mesna bygg AS er et nyregistrert selskap med adresse i Lillehammer. Formålet er markedsføring, salg og renovering/oppussing av hus og hytter og annen eiendom, samt delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet, og alt som står i naturlig forbindelse med dette. Kapitalen er 100.000 kroner. Styrets leder er Johan Georg Johnsen, Follebu. Styremedlemmer er Øystein Granseth og Cato-Andre Granseth.

Selskapet Midt i Løten AS har endret forretningsadresse til Kirkegata i Lillehammer. Daglig leder er Alexander Brinch Conradi.

Selskapet Søstrene sine AS i Lillehammer er registrert oppløst i Foretaksregisteret.

Enkeltpersonforetaket Tuningservice Lillehammer Hans Stefan Aaseth er registrert slettet i Foretaksregisteret.

På Sjusjøen er det nyregistrert et selskap ved navn Mesnali panorama AS. Formålet er utvikling, utbygging og salg av bolig- og fritidsboligtomter og deltakelse i andre virksomheter, samt investering i og drift av fast eiendom og annen forretningsmessig virksomhet. Kapitalen er 100.000 kroner. Daglig leder er Trond Sverre Hagen. Styreleder er Tor Jakob Ulriksborg Lie.

I Moelv er det nyregistrert et selskap ved navn Ove Kastbakken AS som har som formål å drive forvaltning av eiendom og mekaniske reparasjoner. Kapitalen er 30.000 kroner.