Nytt korona-prosjekt i gang langs E6

Nå rassikres en fjellskjæring ved Sjoa i Gudbrandsdalen. Vegen vil være delvis stengt de neste ukene.