Gå til sidens hovedinnhold

Nytt slakteri er god Ap-politikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tusen takk til tidligere politiske redaktør i GD Hallvard Grotli, for at han med sin kommentar i GD 5.2 gir meg mulighet til å si noe om min «ideologiske profil». At bakgrunnen er enda et utfall mot et forbilledlig industrielt initiativ i Gudbrandsdalen skal jeg tåle.

Ja, det er god Arbeiderpartipolitikk med ny industri, nye arbeidsplasser og lokal verdiskapning basert på ressurser fra landbruket og verdens beste arbeidere. Vi kan ikke slå oss til ro med å være en råstoffleverandør. Mest mulig av verdiskapninga og sysselsettinga basert på jordbruket og skogbruket i Gudbrandsdalen må foregå hos oss. Derfor har slakterivirksomhet i Gudbrandsdalen varm støtte fra oss sosialdemokrater. Slike virksomheter har vært fundamentet i byggingen av landet, og i vårt store prosjekt om hele folket i arbeid.

Ja, som Arbeiderpartipolitiker er jeg for private initiativ. Jeg er stolt av alle bedrifter i nærområdet, der vanlige arbeidsfolk, ledelse og eiere hver eneste dag bidrar til samfunnet vårt. Jeg gjør mitt beste for at disse skal lykkes. Private bedrifter kan være entreprenører, service- eller industribedrifter, gardsbruk og avishus. Eller noe helt annet.

Ja, som Arbeiderpartipolitiker er jeg stolt av det unike samspillet mellom stat, næringsliv og fagbevegelse - som er unikt for vår lille del av verden. Jeg vil videreutvikle denne samfunnsmodellen, men aldri bidra til å svekke den.

Ja, som Arbeiderpartipolitiker tror jeg på god landbrukspolitikk som god distriktspolitikk. Og god distriktspolitikk som god landbrukspolitikk. Vi må ha lys både i våningshusa og øvrige hus i hele landet. Jordbruket er en bærebjelke her vi bor. Det er avgjørende for bosetting, utvikling og verdiskapning. Jordbruksavtalen, importvernet, markedsordningene og riktig ressursutnyttelse må ligge til grunn for landbrukspolitikken. I vår region er kjøttproduksjon basert på grovfor og et jordbruk basert på gardens egne ressurser, riktig ressursutnyttelse.

Ja, jeg mener samvirketankegangen er viktig for norsk landbruk. Men jeg er usikker på om dagens Nortura representerer det samvirke folk stilte seg bak da gamle Gudbrandsdal Slakteri så verden. Da Nortura ville legge ned slakteriet i Gudbrandsdalen, sa lokale produsenter klart fra om at «kua mi får dere aldri». Lokale Norturaeiere og arbeidsfolk på Nortura stod solidarisk sammen på en måte som inspirerte mange av oss rundt. Jeg har selv vært på konsernsjefens kontor og advart mot den sentraliseringsstrategien som Nortura fører. Styre og administrasjon ville ikke lytte.

At god landbrukspolitikk er god distriktspolitikk, er avgjørende for tilliten til den reguleringen som sikrer landbruket levelige vilkår. Dersom landbrukssamvirkene står for en sentraliseringspolitikk, og denne støttes av sentrale representanter for landbruksnæringen, settes støtten til landbrukspolitikken på spill.

Jeg vil fortsette å kjempe for landbruket og de virkemidler som gjør landbruk i distriktene mulig. Foredling av råvarene i distriktet er god landbrukspolitikk og god distriktspolitikk. Det initiativet tidligere politiske redaktør i GD gjentatte ganger får spalteplass og beste plassering i regionsavisa for å tale imot, er bra for landbruket og bra for distriktet.

Nord-Fron kommune skal behandle spørsmål om deltakelse i slakteriet på en grundig måte. Jeg har stor respekt for at det er ulike syn på den saken. Uavhengig av vår beslutning, kommer jeg alltid til å heie på alle som vil realisere nye Gudbrandsdal Slakteri.

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron og stortingskandidat for Ap

Fatland-slakteri på Otta setter press på Støre og Vedum

Slakteri: Grotli har fått det han ba om

Bondelagets motarbeidelse av Gudbrandsdal Slakteri