Gå til sidens hovedinnhold

Nytt sykehjem i Moelv forutsetter befaring

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jeg stemte nei til rådmannens forslag i saken i formannskapet. Hvorfor? Fordi jeg vil være trygg på at jeg har gjort en god jobb når jeg etter beste evne prøver å skaffe meg innsikt i forskjellige sider i et så stort og viktig prosjekt.

Jeg er usikker på om ei tomt på 4,4 mål relativt sterkt stigende terreng har plass nok for et komplett nytt sykehjem. Jeg er usikker på hvordan tiltaket vil påvirke omgivelsene, og jeg er usikker på om det blir rom nok til grønne arealer og skjermede uteområder for demente.

Rådmannens utredning sier ikke noe om bygningsmassens utforming, grunnflate og antall etasjer, men det sies at det skal likevel være rom for senere utbygging. Det vi vet sikkert er at her må det vedtas en ny reguleringsplan tilpasset til sykehjemmets areal og høyde når dette er ferdig prosjektert. Mitt forslag i formannskapet var følgende: ”Vedtak om plassering utsettes i påvente av befaring og bedre anslag på bygningsmassens areal og volum.”

Nå skal vi snart på befaring i Gamlegata i Brumunddal for å få tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre hvorvidt et gammelt hus kan rives og et nytt bygges i forhold til omgivelsene der. Det synes jeg er helt greit. I forhold til dette synes jeg det er ugreit at vi skal vedta plassering av et stort sykehjem med uavklart utforming uten befaring av tomta og omgivelsene.

Jeg har nå sendt inn et ønske om befaring av tomta før kommunestyremøte kommende onsdag, og håper på positiv respons fra ordfører.

I budsjettsaken vedtatt før jul ble det lagt opp til ei total ramme på 375 millioner for bygging av et sjukehjem med 80 plasser, der hver av disse plassene ville få 1,824 millioner i tilskudd fra Husbanken. Det ble således innarbeidet i saken et totalt tilskudd på 146 millioner. Kommunens andel ville da bli 229 millioner, og dermed 2,86 millioner pr sykehjemsplass. Nå vil rådmannen redusere antall plasser med 25 prosent, men vil samtidig beholde kostnadsramma på 375 millioner.

Da mister vi tilskuddet for 20 senger, og nettokostnad øker fra 229 til 265,5 millioner. Da økes netto kostnad fra 2,86 til 4,43 millioner pr sykehjemsplass! Dette er en økning på 50 prosent målt mot vedtaket som ligger til grunn i budsjett, og en problemstilling som er vanskelig å se da den ikke drøftet i rådmannens utredning.

Jeg føler at det er helt feil å ofre 20 sykehjemsplasser, og miste nesten 40 millioner i tilskudd. Alternativt mener jeg at vi da bør bygge omsorgsleiligheter med 20 godkjente sengeplasser, sammen med 60 sykehjemsplasser, slik at vi beholder tilskuddet og oppretter antall botilbud i tråd med budsjettvedtak.

Helge Vestheim, Pensjonistpartiet Ringsaker, Næroset