Kommunestyret i Lillehammer tar ansvar for et mer ryddig arbeidsliv. Ved innkjøp og anskaffelser skal det stilles krav om ordnede arbeidsforhold, og det skal stilles strenge og konkrete miljøkrav.

Norsk arbeidsliv er fullt av dårlige historier om sosial dumping, miljøskadelig produksjon og økonomisk kriminalitet. I andre deler av landet bruker ulike myndigheter store ressurser på å avdekke arbeidslivskriminalitet. Vi ser hvordan samordning av ulike tilsyns innsats gir resultater, men vi ser også at kampen mot arbeidslivskriminalitet må kjempes på flere fronter.

Offentlig sektor utgjør en særdeles stor del av norsk økonomi. Det er ikke mulig å bekjempe arbeidslivskriminaliteten hvis ikke både staten og kommunal sektor aktivt bruker sine roller som innkjøper og investor, og stiller klare krav til sine leverandører.

Kommunestyret i Lillehammer har derfor tatt et betydelig skritt i riktig retning. Også Sel kommune har tidligere gjort liknende vedtak, og flere kommuner bør følge etter.

Det kan være krevende å følge opp sine egne, strenge krav

Offentlig sektor går i riktig retning, men det går likevel forferdelig langsomt. Det er hele fem år siden Skien kommune vedtok sin handlingsplan mot sosial dumping i byggebransjen, men fortsatt er det kommuner som knapt har viet dette oppmerksomhet.

For noen skyldes det kanskje for liten bevissthet. Men trolig skyldes det også at det kan være krevende å følge opp sine egne, strenge krav. Og det har liten hensikt å vedta strenge regler for innkjøp og anskaffelser hvis reglene ikke følges opp i det daglige.