Gå til sidens hovedinnhold

Ofrer ikke trafikksikkerheten til de myke trafikantene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

E6 Kolomoen-Moelv ble åpnet av statsminister og samferdselsminister sist uke. Ordet trafikksikkerhet gikk igjen i alle festtalene, og utbyggingen av E6 gjennom Innlandet er viktig for trafikksikkerheten. Men trafikksikkerhet må også ivaretas for de som skal ferdes på sideveiene under og etter byggeperioden. Vi kan ikke ofre de myke trafikantene på fartsetappens alter. Derfor sa flertallet i samferdselsutvalget nei til Nye Veiers ønske om å redusere på trafikksikkerheten for å spare penger.

Nye Veier har ansvar for arbeidet langs fylkesvei 2522 mellom Måkerudgutua og Ensby. Det kommer av rekkefølgekrav i E6-prosjektet Storhove-Øyer der fylkesvei 2522 blir en bomfri sidevei. Kravet er at før bygge- og anleggsarbeidene igangsettes, skal det anlegges en midlertidig gang- og sykkelløsning på strekningen, og det skal være sikret at gang- og sykkeveg langs fv. 2522 blir etablert før ny E6 tas i bruk.

Nye Veier har sendt fem (5) fravikssøknader til Innlandet fylkeskommune. Felles for dem er at trafikksikkerheten til syklende og gående blir hardest rammet hvis fylkeskommunen godtar søknadene. Flertallet i samferdselsutvalget i fylkeskommunen satte trafikksikkerheten først og sa nei til å innvilge søknadene. Nye Veier ønsker å fravike kravet om fysisk skille mellom vei og gangvei, og i stedet etablere en fortausløsning. Det sier seg selv at dette blir det ulykker av når trafikken øker under byggeperioden, og for kjøremønsteret etterpå da vi må beregne lekkasje til bomfri sidevei.

Nye Veier søker om å vike fra krav om flere ting, bl.a. også belysning av strekningen på fv. 2522. Innlandet Arbeiderparti prioriterer trafikksikkerhet, og da er belyste gang- og sykkelveger et viktig element. Når vegen ikke blir belyst, er det vanskelig å oppdage gående og syklende. Hensikten med vegbelysning er først og fremst for å redusere ulykkesrisikoen i mørket. Vegbelysning har i et stort antall studier fra mange ulike land vist seg å redusere antall ulykker i mørke.

Nye Veier oppgir at de sparer fem millioner kroner ved ikke å belyse hele strekningen. Ulykkestall fra SSB viser at 38 prosent av alle personskadeulykker blant fotgjengere skjer i mørke. Blant de drepte er andelen drept i mørket enda høyere: 37 prosent for alle trafikantgruppene og 41 prosent for fotgjengere. Er fem millioner kroner verdt den risikoen? Nei, er svaret til Nye Veier fra flertallet i samferdselsutvalget. Vi ofrer ikke de myke trafikantene i Øyer for å spare på skillingene til Nye Veier. Nå skal saken til videre behandling i fylkesutvalget og vedtas i fylkestinget i desember. Det vil forundre meg om ikke fylkestinget setter trafikksikkerhet i høysetet.

Mona C. Stormoen, Hamar, fylkestingsrepr. (Ap)