Øglænd og Sp

Av
DEL

leserinnlegg

Jeg registrerer at Jonas Øglænd, ved flere anledninger ønsker å fortelle velgerne i Lillehammer hva Lillehammer Senterpartiet (Sp) mener. Så vidt jeg vet er ikke Øglænd medlem i Sp, eller på annen måte knyttet opp mot partiet. Gitt at Øglænd referere Sp riktig, er det jo flott at han markedsfører vår politikk i valgkampen.

I GD 7. august og By-Avisa 8. august, skriver Øglænd om et «Rop om forandring» i helse og omsorgspolitikken i Lillehammer. Han avslutter med at «Høyre, Senterpartiet og Rødt har alle lovet velgerne i Lillehammer at de skal bygge opp igjen Helse og omsorg på Lillehammer til noe vi kan være stolte av, og brukerne og pårørende kan glede seg over».

Jeg ønsker her på vegne av Sp å klargjøre det som er vårt mål for helse og omsorgspolitikken i Lillehammer, og så vil vi samarbeide med de som står nærmest vår politikk for å få gjennomført denne.

Sp vil at pasientkontaktene skal knyttes opp mot det offentlige helsevesenet i minst like stor grad som i dag. For å ta vare på eldre og pleietrengende vil vi øke grunnbemanningen både i hjemmetjenesten og på helsehuset. Dette gir grunnlag for større stillinger for de ansatte og sikrer rekrutering og vedlikehold av ansattes kompetanse. Antall langtidsplasser må økes i takt med behovet. Styrking av hjemmetjenesten som gjør det mulig å bo lengre i eget hjem eller tilrettelagt bolig. Sp ser det også som viktig å gi et tilrettelagt botilbud der brukerne naturlig hører hjemme.

For å nå Sps målsettinger for en god helse og omsorgspolitikk i Lillehammer må derfor de økonomiske rammene økes.

Vi i Sp er klar over Lillehammer kommunes anstrengte økonomiske situasjon, og er klare på at pengene først og fremst må brukes slik at kommunens innbyggere får en best mulig nødvendig tjenesteyting. Det vil måtte gjennomføres strenge prioriteringer. Sp vil prioritere skole og helse og omsorg. Sp ser ikke bort fra at både vedtatte investeringer og en del ønskede tilbud må utsettes til det på nytt er etablert et økonomisk handlingsrom.

Vi kan berolige både Øglænd og andre med at Sp vil bidra positivt til en best mulig helse og omsorgspolitikk i Lillehammer kommune, men det blir ut fra vårt program og våre politiske synspunkter. Så spørs det da hvem som ønsker å støtte oss.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags