Også en tredje brann i Mesnali er under lupen: – Har ingen naturlig forklaring

Et tredje branntilløp er også under lupen når politiet nå ser nærmere på det som framstår som mistenkelige branner i Mesnali.