Den fremtidige skolestrukturen i Sør-Fron kommune ligger nå ute på høring og skal snart vedtas. Dette er en viktig sak som vil prege bygdas fremtid, og da kan ikke jeg som ung og en del av fremtiden til kommunen la de voksne få bestemme alt.

Jeg er selv oppvokst på Lillehammer, da mine foreldre dessverre valgte å flytte fra Midtdalen, men allerede som 10-åring hadde jeg bestemt at jeg skulle flytte tilbake til Sør-Fron kommune, noe jeg gjennomførte som 15-åring.

I de to forslagene som er ute til høring finner vi både positive og negative sider, men fra et ungt perspektiv med egne forholdsvis fersk erfaringer som skoleelev på en 1–10 skole ser jeg ikke noe positivt med å sende en 5-åring og en 16-åring på samme skole.

Forskning tyder på en mer utrygg skolehverdag med flere mobbesituasjoner, noe vi allerede har for mye av i kommunen, og rusproblematikken som beklageligvis er et økende fenomen på ungdomsskolen, kan man uten altfor god fantasi se bli overført til de yngre elevene.

«Et synkende elevtall i kombinasjon med et økende antall eldre og svak kommuneøkonomi nødvendiggjør endringer» sa Rune Formreide Sommer, rådmann i Sør-Fron kommune. Jeg er helt enig i det Sommer sier, men skal dette gå utover barnas oppvekstvilkår og Sør-Fron kommune som en attraktiv bosettingskommune?

Vi ønsker alle at innbyggertallet i kommunen skal gå oppover, men ved å sette sammen barne- og ungdomsskolen frykter jeg vil føre til det stikk motsatte. En nybygd barneskole på Flatmoen vil være bygd etter dagens læreplan, med universell utforming og med et uteområde enhver barneskoleelev kan drømme om. Dette fører til en skole som er inkluderende for alle og som vil være en positiv kraft for barnets helse, fantasi og trygghetsfølelse. Som igjen vil gi ringvirkninger på etableringen i kommunen!

Det største, og i mine øyne det eneste, argumentet for å velge en felles barne- og ungdomsskole er det økonomiske perspektivet. Ut fra dagens tall vil en dårlig 1–10 skole være billigere enn en ny barneskole på Flatmoen, men skal vi virkelig sette økonomi framfor kommunen og barnas beste?

Når vi unge kommer tilbake til kommune etter studie for å etablere oss, vil skolestrukturen være et viktig scenario for om vi faktisk kommer tilbake.

Så kjære Sør-Fron kommune, sett barnas beste fremfor økonomi. Heller en god og ny barneskole på Flatmoen, enn en sammensatt trang asfaltskole på Harpefoss.

Linnea Lie Holen, leder, Midtdalen AUF, Sør-Fron