Økonomistyring i Ringebu

Av
DEL

leserinnlegg

Jeg har tidligere gitt uttrykk for at vi heller burde fronte våre egne saker enn til stadighet bare kritisere andre, men registrerer at ordførerkandidat for Ringebu Sp, Erik Odlo, er ute etter meg og Ap.

Ap har sammen med alle andre partier i formannskap og kommunestyre hatt en god økonomistyring disse fire årene. Det er helt rett at vi har hatt rent flertall, men uten at det har vært benyttet i vesentlig grad. Vi har stort sett vært enige om det meste, også med Sp. Vi har prøvd å samle kommunestyret, til beste for våre innbyggere. Det er heller ingen tvil om at Berulf Vaagan har vært en god støttespiller, spesielt for meg og ikke minst for kommunestyre.

Disposisjonsfondet har økt med 38,6 Mill i perioden 2015-2018, mens Ap har styrt. Fondet er nå på totalt 87,4 mill. Ca. 65 mill er bundet av pensjonsforliktelser, mens ca. 22,4 mill er til fri disposisjon. Det var slike frie midler som ble brukt til å forskuttere utbedringen av Brekkebakken, noe jeg mener var en fornuftig innvestering for kommunen. Frie midler gjør at vi faktisk har litt handlingsrom.

Odlo viser ellers til en tilleggsbevilgning i juni 2019. Det er helt korrekt. Det måtte til for at budsjettet fortsatt skulle være i balanse. Saken ble enstemmig vedtatt. Slike bevilgninger har også skjedd i tidligere perioder. Vi har valgt å prioritert gode tjenester fremfor et overskudd også for 2019. Skatteinntektene er i tillegg betydelig høyere en budsjettert, ca. 3,5 mill pr juli mnd. Det viser at det går bra i Ringebu kommune.

Odlo kommenterer at lånegjelden har økt betraktelig de siste årene. Det er også korrekt. Det har Odlo også vært en god bidragsyter til, gjennom å være med på enstemmige vedtak både i formannskap og kommunestyre. Fra høsten 2012 – 2015 økte lånegjelden med ca. 61 mill., under Odlo som ordfører. Da jeg ble valgt til ordfører høsten 2015, vedtok kommunestyret i sitt årsbudsjett at et låneopptak på ca. 50 mill skulle overføres til 2016 pga forsinket framdrift på investeringsprosjekter i 2015. Vi arvet altså et låneopptak på 50 mill fra siste året til Odlo som ordfører. Da er det lett å skylde på Ap at vi har økt lånegjelda … Uansett var vi alle med på enstemmige vedtak ang innvesteringer, og tilsvarende overføringer av låneopptak har også skjedd i min tid som ordfører.

Lånefinansiering dreier seg stort sett om innvesteringer i tråd med investeringsplanen. Hele kommunestyret har stått bak stort med enstemmige vedtak. Odlo forventer at Ap også skal ta fult ansvar for de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor de neste årene. Ja, vi gjør så godt vi kan, forhåpentlig vis sammen med de andre partiene. Problemet kommer fra sentrale hold. Overføringene blir mindre år for år. Det kan vi dessverre ikke gjøre noe med, og vi møter alle sammen en tøff hverdag uansett hvem som vinner valget. Min dør er åpen for et fortsatt godt bredt politisk samarbeid uansett parti.

Arne Fossmo, ordførerkandidat Ringebu Ap


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags