Økt flomfare, hevder NVE: Magasinene tappes ned

Store snømengder med høyt vanninnhold på fjellet kan bety økt flomfare, hevder NVE.