Ved Høgskolen i Oslo og Akershus mener man at samfunnet kan spare store summer om eldre både i hjemmesykepleien og på Helsehus blir fulgt opp når det gjelder ernæring.

Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom hvor mye eldre spiser av ernæringsrik mat og fysisk helse. Underernærte pasienter/brukere har vist seg å ha mer enn to døgn lenger sykehusopphold enn pasienter/brukere som er godt ernærte.

Forskning viser at underernæring kan blant annet øker risikoen for:
- depresjon, forvirring
- svekket sårtilheling
- svakere immunforsvar
- økt infeksjonsfare
som gir redusert livskvalitet og økt dødelighet. Det gir flere sykehusinnleggelser, økonomisk dyrere for kommunen i form av bøter. Når pasienten er ferdigbehandlet og overflyttes til Helsehuset kreves det flere ressurser.

Oppfølging av ernæringsstatus er en del av behandlingsansvaret. Ledelsesforankring og et definert ansvarsfordeling er en forutsetning for å sikre kvalitet og kontinuitet.

Gevinsten blir økt livskvalitet for brukere og pårørende.

Unni Tillman Aasbø, Lillehammer, Senior Høyre