Økt privatisering

Lillehammer kommune setter brøyting ut på anbud. - Uheldig, mener Fagforbundet.

Lillehammer kommune setter brøyting ut på anbud. - Uheldig, mener Fagforbundet. Foto:

Av
DEL

leserinnleggFor første gang har Lillehammer kommune for vinteren 2019/ 2020 satt all brøyting av kommunale veger ut på anbud, på tross av løfter fra flere partier om å stoppe ytterligere privatisering.

Fagforbundet mener av flere grunner at dette er både uklokt og dyrt. Drift i egenregi, der en stoler på de ansattes fagkunnskap og erfaring, krever mindre og lagt enklere kontroll og revisjon. Da blir det mindre byråkrati. Full privatisering av brøytinga vil kreve mye kontroll for å sikre at kontakter overholdes. Det betyr økt byråkrati. Det koster også penger. De som skal kontrollere tjener som regel mer enn de som sitter bak rattet i brøytebilen.

Uten å brøyte noe som helst i egenregi vil en etter ei stund ikke ha god nok erfaring og kompetanse til å vurdere om eksterne aktører brøyter til en fornuftig pris. Også mange som er tilhengere av anbud kan være enige i det.

De fleste entreprenører som har fått anbud på brøyting, har ikke tariffavtale eller fungerende fagforening. Det er ingen allmenngjort minstelønn i denne bransjen. Hvis kommunen virkelig skal kontrollere at de strenge bestemmelsene i innkjøpsreglene blir fulgt, må det til en nøyaktig og omfattende kontroll. Erfaringer fra blant annet bygge bransjen viser at slik kontroll er svært ressurskrevende. Så langt synes Fagforbundet at Lillehammer kommunes har vist forholdsvis svak vilje og evne til kontroll av sine leverandører

Bedrifter uten tariffavtale må følge strengere regler for bruk av overtid enn bedrifter med en fungerende fagforening. Vi vet at bruk av overtid ikke er til å unngå ved store snøfall. Arbeidstilsynet rekker neppe å kontrollere alle.

Kommunen krever i kontraktene at lover skal følges. Uten kontroll fra oppdragsgiver, kan kyniske entreprenører utnytte sine ansatte langt utover det Arbeidsmiljøloven tillater.

Vil kommunen kontrollere om eventuelle underentreprenører følger lover og regler eller betaler skikkelig?

Hva skjer med det utstyret til brøyting som kommunen eier i dag? Skal det stå ubrukt, leies ut eller selges?

Det nedbemannes stadig i avdeling for vegdrift. Med stadig færre folk klarer vi heller ikke nødvendige oppgaver om sommeren. Trofaste medarbeidere som har stått på i årevis opplever at deres fagkunnskap og yrkesstolthet nedvurderes. Dette skaper neppe mer motiverte ansatte.

Anne Berit Vollan, leder
Cecilie B Andersen, nestleder *
Fagforbundet Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags