Historietime Lesja Bygdemuseum lørdag 18. august kl. 13.00

Temaserie knyttet til Sommerutstillinga:

Familien Sveen – skapande hender i tre generasjonar

Ola Sveen, 50 år med oppdrett av laks og aure.

Når en er født og oppvokst på Lesja og ikke er arving til gard må mange finne arbeide i andre deler av landet og yrker som ofte ikke er relatert til aktiviteter en er vokst opp med i øvre del av Gudbrandsdalen. For meg, som hadde interesse for dyr, fugler og fisk, var det å få jobb som forskningsassistent ved Forskningsstasjon for Laksefisk, sienare Akvaforsk og i dag Nofima, et lykketreff.

Det var januar 1973 og oppdrettsnæringa var under etablering. 5 år på Forskingsstasjon ga meg muligheten til en interessant jobb som driftsleder ved Svanøy Stiftelse sin fiskeoppdrettsavdeling. Stiftelsen hadde allerede et etablert samarbeide med Havforskningsinstituttet i Bergen og Forskningsstasjon på Sunndalsøra. På Svanøy inkluderte drifta etter hvert både laks og ørret fra rogn, yngel, smolt, slaktefisk og til stamfisk. Stamfiskanlegget på Svanøy ekspanderte til å bli landets største leverandør av rogn til mottakere langs hele norskekysten for en periode. Dette ga oppdrettsanlegget på Svanøy et navn som ble viktig i flere sammenhenger framover. Det resulterte også i at jeg fikk et stort nettverk innafor den raskt voksende næringa. Forskningsaktivitetene Svanøy ble involvert i bidrog også til verdifull nettverksbygging.

Allerede på midten av -80 tallet ble Svanøy Stiftelse engasjert i å finne muligheter for oppdrett i andre land og verdensdeler. For meg ble det Sør-Chile og mange turer og opphold på -80 og -90 tallet og litt utover etter år 2000. Mitt oppdrag var å finne egnede lokasjoner, tegne anlegg og seinare følge opp drift.

Dette bidrog i neste omgang til at jeg ble involvert i rådgiver- og konsulentvirksomhet i Midtøsten, hovedsakelig i Iran, men også Irak og Pakistan. Engasjementene i Iran strakk seg over 10 år og inkluderte et 2 års engasjement i regi av FN, avdeling WHO. Dette igjen resulterte i ande interessante forespørsler og oppdrag som i Vietnam og Nord Korea. Sistnevnte oppdrag ga et tankevekkende innblikk i en tilværelse svært ulik vår egen.

Det hører med til historien at denne oppdrag blir man «sjelden rik av» men opplevelser en får gjennom et åpent sinn er etter min meining minst like berikende. Med medbrakt fokus på å dokumentere opplevelser gjennom foto og film er historiene og opplevelsene sikra og kan deles med andre. Foredraget på Tunstugu 19 august vil handle om disse reisene supplert med bilder.

Ola Sveen har vært fotograf for boka og utstillinga om familien Sveen - skapande hender i tre generasjonar.