Gå til sidens hovedinnhold

Olemic Thommesens ansvarsfraskrivelse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Olemic Thommessen bedyrer i GD 22.11.21 sin uskyld og føler seg urettferdig behandlet i media i saken om uberettiget tildelinger av pendlerboliger i Oslo. Thommesen sier at han ikke har brutt regler eller hatt økonomisk vinning. Slik kan det uttrykkes når man har fjernet seg fra alminnelig forståelse og etterlevelse av moral og etikk.

1) Thommesen fikk etter reglene tildelt pendlerbolig da han i sin stortingsperiode bodde på Lillehammer, dvs. mer enn 40 km fra Oslo. Det som ikke er greit er at han har latt sin sønn bo i pendlerboligen i flere år. Andre foreldre/ studenter må betale høye summer for tilsvarende leiligheter. Dette har gitt Thommesens familie en klar økonomisk vinning og bør tilbakebetales.

2) Thommesen kjøpte 31.12.20 leilighet i Oslo som han omtaler som hytte. Ok det, men det som ikke er greit er at han fra samme tidspunkt ikke sa fra seg pendlerboligen. Normal rettsfølelse vil tilsi dette da han fra 31.12.20 har hatt bolig/ leilighet/ hytte mindre enn 40 km fra Oslo. Thommesen har ikke hatt økonomisk vinning av dette, men han har påført fellesskapet/ skattebetalerne unødvendige utgifter ved samtidig å beholde pendlerboligen.

Olger Rønningen, Lillehammer