Gå til sidens hovedinnhold

Olympiaparken: Konkurs løser ikke problemene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det politiske flertallet i Lillehammer har bestemt at kommunen skal engasjere seg i kommersielle idrettsarrangement. Det er en satsing jeg er uenig i. Men det betyr ikke at Olympiaparken, som drifter våre idrettsanlegg, skal få skylda for det kommunen har valgt å prioritere.

SV har alltid vært motstander av at kommunen skal bruke penger på kommersielle idrettsarrangement. Det er ikke en kommunal oppgave vi bør prioritere. Kommunen valgte tidligere å gjennomføre den kommunale satsingen gjennom Lillehammer Skifestival AS, et selskap som stod for gjennomføring av arrangementene. Slik SV fryktet gikk ikke denne satsingen etter planen, og kommunen har måtte tåle økonomiske tap helt til selskapet ble avviklet.

Historien til Lillehammer Olympiapark AS er noe annet selv om flertallet i kommunestyret har valgt å videreføre satsingen på kommersielle idrettsarrangement gjennom dette selskapet. Arrangement er kun en del av Olympiaparkens virksomhet. Deres hovedoppgave er å drifte våre idrettsanlegg som Håkonshall, hoppbakken, skistadion, akebakken på Kanthaugen og flere.

At Olympiaparken koster kommunen flere millioner i året skyldes ikke selskapet i seg selv, men de dyre idrettsanleggene. Jeg registrerer at flere ønsker å la Olympiaparken som selskap å gå konkurs. Men de lar være å nevne at det er ikke selskapet i seg selv som er utfordringen, men anleggene de har fått ansvar for å drifte. Olympiaparken får ufortjent mye skyld på grunn av forhold rundt og historikken til Lillehammer Skifestival AS. Det er flere som ikke har klart å skille disse to selskapene.

Ønsker man å kutte kommunens kostnader til drift av idrettsanlegg må man snakke om hvilke anlegg vi skal legge ned, hvordan de skal driftes, eller hvem som bør finansiere driften. Driftsselskapet eller selskapsformen er ikke årsaken til at det er dyrt å drifte idrettsanlegg. Derfor blir det feil å slå selskapet konkurs og gjøre 30 ansatte arbeidsløse, spesielt når vi vet at årsaken til at selskapet sliter i dag er bortfall av inntekter på grunn av korona. Når arrangementer blir avlyst, sitter man igjen med kostnadene mens inntektene uteblir. Når vi samtidig har en regjering som ikke er villig til å kompensere for tap som er påført av en verdensomfattende pandemi, så er det ikke selskapets feil.

Det er mye vi kan klandre Olympiaparken for. Og vi skal absolutt kritisere flertallets beslutning om å videreføre den kommersielle satsingen gjennom dette selskapet. Men det er feil å slå et kommunalt eid selskap konkurs på grunn av økonomiske tap de lider på grunn av en pandemi, som vi ikke kan styre.

Mizanur Rahaman, gruppeleder (SV), Lillehammer