Gå til sidens hovedinnhold

Olympiaparken – liv eller død?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra å være et «kommunalt» OL, bestemte Stortinget 23. april 1990 at det skulle være et «statlig» OL, og vedtok en kostnadsramme på 7,3 milliarder kroner. Ut over dette ble det etter hvert bevilget i størrelsesorden 4 milliarder til ulike infrastrukturprosjekter (jernbane, veg, renovasjon m.m.). Lillehammer kommune fikk 311 millioner til infrastruktur i kommunen, blant annet nytt renseanlegg.

Lillehammer Utvikling AS var fra 1993 driver av OL-anleggene i Lillehammer og turistselskap for Lillehammer og omliggende kommuner. Staten bestemte høsten 1993 at OL-anleggene i Lillehammer skulle organiseres som et aksjeselskap, heleid av Lillehammer kommune.

Da Lillehammer-OL 94 var over, og Samaranch hadde sagt de velkjente ordene ved avslutningsseremonien i hoppbakken, satt «vi» igjen med etter etterbruksfond på mellom fire og fem hundre millioner kroner. Lillehammer kommune fikk 146 millioner.

Lillehammer fikk idrettsanlegg til en verdi av over en milliard 1994-kroner og etterbruksfond på 146 millioner kroner. Vilkåret var at fondet skulle vare i minst 20 år. Det greidde Lillehammer kommune med nær millimeters nøyaktighet.

Etter at etterbruksfondet var «tomt» i 2014 har Lillehammer kommune bevilget ca. 15 millioner årlig til drift av anleggene, som overføring til Lillehammer Olympiapark AS. De siste årene har selskapet drevet i balanse, med egne inntekter og kommunalt, fylkeskommunalt og statlig bidrag. I 2019 hadde selskapet en omsetning på nær 80 millioner kroner.

Lillehammer og Norge gjennomførte i 1994 olympiske vinterleker som fortsatt står som «The best Winter Games ever». OL94 ga Lillehammer og Norge en unik posisjon på verdensbasis for det som gjelder vintersport (da inkluderer jeg også Vikingskipet, Hafjell og Kvitfjell). Vi har hatt World Cup i Kvitfjell årlig siden 1994, og de senere årene World Cup og Raw Air i Lysgårdsbakkene og på Birkebeineren Skistadion. LOBA (bob- og akebanen) er den bane i verden som islegges først, og som samler de fleste landslag fra september og fram mot jul. Foruten at det gir gode inntekter til anlegget/selskapet gir det årlig omkring 12.000 overnattingsdøgn i Øyer.

Er det en «ulykke» at Lillehammer har fått disse anleggene og etterbruksfondet? Har det vært en belastning at kommunen hadde anleggene i 20 år uten å betale en krone til driften? Har OL94 og ettertiden vært et gode eller en belastning for reiselivs- og andre næringer i Lillehammerregionen? Vil det beste nå være at kommunen «trekker seg» ut og slår selskapet konkurs? Anleggene og selskapet drives i dag rasjonelt og bra. Selskapet har svært godt omdømme hos nasjonale og internasjonale særforbund

Noen skriker etter konkurs, og at nå må kommunen konsentrere seg om lovbestemte kjerneoppgaver (skole, helse og velferd m.m.), og ikke kaste bort penger på gamle OL-anlegg. Hva vil en konkurs medføre?

Blir det billigere for Lillehammer kommune? Hvilke uante negative krefter innen markedsføring setter vi da i spill for turist – og idrettsbyen Lillehammer? Hvordan skal vi gi barn og unge i byen vår et fritidstilbud – det ville fordre bygging av flere nye idrettshaller. Hvem skal arrangere World Cup, Raw Air, ParaVM og andre nasjonale og internasjonale konkurranser? Hvordan skal vi fylle opp hotellene våre? Eller, kanskje vi skal slutte med det?

OL94, og det at vi har anleggene og den markedsføring lekene ga, er det viktigste bidrag til nærings- og samfunnsutvikling i regionen vår de siste 30 årene.

Ser vi på de 15 millionene som Lillehammer kommune årlig overfører til Lillehammer Olympiapark AS, så er jeg sikker på at verdiskapingen som selskapet står for i Lillehammersamfunnet er mange ganger dette beløpet.

Ja, det er behov for justerende kurs og å vurdere ulike tiltak i eiersammenheng. Det er jeg sikker på at vi kan få til. Men, kjære kritikere, kan vi ikke heller framsnakke OL-anleggene, selskapet og den virksomheten som skjer i og som følge av deres arbeid. Det har betydd og betyr vesentlig mer i positiv retning for byen vår enn det de kritiske røster nå synes å mene.

Bjørgulv Noraberg, Lillehammer, kommunestyrerepr.(H), tidligere rådmann