Gå til sidens hovedinnhold

Olympiaparken må få en annen driftsform

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I GDs papirutgave 23.10.2020 intervjues direktøren i Lillehammer Olympiapark. Det opplyses at Lillehammer Olympiapark er et AS, heleid av Lillehammer kommune, og om at selskapet sysselsetter rundt 35 årsverk i 2020.

I rapport til Lillehammer kommune, datert 1.4.2020 orienterer direktøren om selskapets økonomiske problem, og opplyser at selskapet vil søke Lillehammer kommune om forsterket driftstilskudd.

En manglende betalingsevne, ofte betegnet som «teknisk konkurs» med mulighet for at driften fortsetter med friske midler. Lillehammer kommune, som eneeier av selskapet, blir dermed det organ som må bidra med slike midler.

I Kommunaldirektørens orientering om hovedtrekkene i budsjettforslaget for 2021, framgår det at kommunens vanskelige økonomiske situasjon må løses over tid gjennom nødvendige omstillinger. Den økende eldrebølgen vil også påvirke den økonomiske utviklingen i kommunen.

Det er nødvendig at Lillehammer kommune foretar en grundig analyse og vurdering av hvorvidt kommunen har økonomi til å vedlikeholde og drifte alle de idrettsanlegg som byen bærer et ansvar for.

Det er tegn i tiden som presser fram store endringer. Det påhviler derfor de politiske partier å ta stilling til, og komme med løsninger på hvordan omstillingene skal skje. Det være seg gjennom f.eks. statlige tilskudd, salg, sanering eller omorganisering

En aktuell omstillingsoppgave bør være å medvirke til at det opprettes et drifts-og eierselskap for anleggene i Lillehammer, Hafjell og Kvitfjell.

Knut Korsæth, Lillehammer