Ifølge GD er Olympiaparken teknisk konkurs, samtidig som at Lillehammer kommune som eier selskapet, må spare over 100 millioner kroner på neste års budsjett. I en slik situasjon kunne en forvente at Olympiaparken og kommunen kritisk ville gå gjennom sin virksomhet og se hvor en kunne redusere på sine både store og mindre utgifter.

En åpenbar mulighet for Olympiaparken er å skjære ned på utgiftene til den omfattende belysningen på Birkebeineren skistadion. Olympiaparken og kommunenes politiske ledelse vil muligens hevde at den storstilte belysningen som står på fra det blir litt mørkt om ettermiddagen og til langt på kveld er et viktig tiltak for alle dem som bruker anlegget i mørketida. Og at all belysningen er langt viktigere for byens innbyggere enn å opprettholde et par barnehager eller tilbud til pleietrengende. Men er det så mange som bruker skistadion om kveldene?

Noen stikkprøver tyder på at skistadion er meget lite brukt når det er flombelysning. Olympiaparken kan jo sjekke dette selv, både ved å kjøre innom på kveldstid eller følge med på webkameraene som er montert på stadion. Webkameraene som viser situasjonen kontinuerlig ligger ute på yr.no. Der er det til og med dokumentert hvordan området ved skiskytterarenaen har vært brukt de siste 24 timene. Der kan en forholdsvis enkelt telle hvor mange som bruker stadion, hver dag og hver time.

Stikkprøver indikerer at Birkebeinerstadion er meget lite brukt på kveldstid. Olympiaparken kan trolig spare en god del ved å slå av flombelysningen helt eller en større del av kvelden. Det vil i tilfelle også bidra til å redusere den lysforurensningen som er et problem for dyrelivet. Er ikke Olympiaparken interessert i å redusere utgiftene sine?

Jon Teigland, tidl. forsker med doktorgrad i konsekvensanalyser, Oslo, (Lillehammer)