Om å bygge luftslott

- Politikerne må ta opp kampen for de tre sykehusene, Elverum, Gjøvik og Lillehammer, skriver Eva Dorothea Skarderud Jensen.

- Politikerne må ta opp kampen for de tre sykehusene, Elverum, Gjøvik og Lillehammer, skriver Eva Dorothea Skarderud Jensen. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Det har vært mange fornuftige innlegg i sykehussaken i det siste. Det er tydelig at folk begynner å forstå hvor alvorlige konsekvensene av denne årelange planleggingen av et luftslott i Moelv vil fortone seg.

Jeg har hatt 35 år av mitt yrkesliv ved Kongsvinger sykehus. Sykehuset var i mange år utsatt for samme stygge behandling som Lillehammer sykehus gjennomlever nå. Styret i SI hadde en plan for sykehuset, nemlig å få det så dårlig funksjonelt, at de med et pennestrøk kunne vedta å legge det ned. Vet ikke om de mente det slik, men vi som jobbet der, hadde denne opplevelsen av hele prosessen. Det var utrolig demotiverende.

Onsdag 8.1 kom det et viktig innlegg i debatten om sykehusene. Å legge ned Hamar sykehus må være den eneste farbare vei til å redusere de voldsomme underskuddene. Det er påfallende at Hamar sykehus aldri er et tema? Folk på Hamar har kort vei til tre sykehus. Mjøssykehuset fremstår som et luftslott man aldri slutter å planlegge for. Hvor mye har all denne planleggingen og konsulentbruk egentlig kostet? Får vi innbyggere noensinne vite det? Jeg er redd tallene er skremmende, og det er nærliggende å tenke på hvor mange stillinger man kunne opprettet for de pengene.

Jeg var selv inneliggende på Lillehammer sykehus i fjor sommer. Jeg måtte skrives ut etter et døgn da jeg ble deprimert av å være på et så stygt rom. De ansatte var fantastiske, og de forsto godt at man ikke blir særlig oppmuntret av å være i et stygt rom når man er syk. Utredning kunne jeg få som dagpasient. Det må da være mulig å pusse opp pasientrommene, slik at man ikke blir dårlig påvirket av å ligge der. Noen malingsstrøk og nye gulvbelegg hadde ikke skadet. Det er lett å tenke at dette er villet forfall, slik at de sykehusene vi har, skal bli tilstrekkelig nedslitte. For da vil man begynne å bygge på luftslottet. Samtidig må de tre sykehusene få budsjetter som det er mulig å holde, det kan de umulig ha i dag. Det koster å drive sykehus, det er et uomtvistelig faktum. Og folk skal slippe å jobbe livet av seg, stor arbeidsbelastning og usikkerhet, gjør folk syke. Helsepersonell er dedikerte, de sparer seg ikke.

Helseforetakene er styrt etter økonomi, faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet kommer hele tiden i bakgrunnen. Selv om de prøver å innbille oss noe annet. Jeg har for lengst sluttet å tro på noe fra den kanten. Det er overtydelig at New Public Management ikke er egnet til å gi befolkningen et stabilt og forutsigbart helsevesen. Det tjener nok bare dem som sitter i styrerommene, man kan jo forundres over lønningene de ordner seg.... Hvordan noen har kommet på tanken om at dette er bra styring av helsevesenet, er uforståelig. Når økonomi er det viktigste, får moral og etikk dårlige kår.

I styrene er det ikke mange med helsefaglig bakgrunn. De som har det, har tydeligvis glemt hvordan det er å stå i en hjelperrolle overfor mennesker i vanskelige livssituasjoner. Det er helsepersonells daglige utfordringer.

Kan ikke de tre sykehusene ha de mest vanlige funksjoner? Og så fordele noen spesialiteter?

Nærhet og trygghet for at man kommer fram i tide, når det haster, er det folk ønsker seg. Jeg tenker særlig på de som bor i fylkets ytterkanter.

Jeg har jobbet i fylkessykehus i mange år, kan ikke huske at tilstanden da var i nærheten av det vi ser nå. Politikerne må ta opp kampen for de tre sykehusene, Elverum, Gjøvik og Lillehammer. De trengs som almensykehus alle tre. Hamar sykehus bør legges ned, om noe skal vekk.

Eva Dorothea Skarderud Jensen, Lillehammer, pensjonert ergoterapeut

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags