Gå til sidens hovedinnhold

Om avgrunner i politikken

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Dag Seierstad og Tore Gunnar Larsen har blitt enige om at det eksisterer en avgrunn mellom venstresida og høyrepopulismen. De får begge ha meg unnskyldt når jeg går rundt her og lurt på hva de egentlig mener. Den gode Seierstad var i sitt innlegg, etter mitt syn, vel vag i hva dette noe sterke uttrykket «avgrunn» kunne bestå i, så jeg dristet meg her på sparket å fundere litt høyt over det. La meg her få blande inn USA som eksempel da vi i dag gjennom våre media tydeligvis står ennå sterkere knytta dit enn til Europa.

Venstresidas oppgave har vel historisk sett vært å bry seg om folks livsbetingelser der folk arbeider, lever livene sine og bor. Fagbevegelsens oppgave har vært å være sosialt og kollektivt ansvarlig der storkapitalen har vært orientert mot profitt og vekst. Fagbevegelsen har slik sett vært lokal og proteksjonistisk der storkapitalen har vært global og konkurranseorientert.

Når Karl Marx støtta lokale franske landarbeidere mot konkurranse utenfra var han like mye som Donald Trumps støtte til eget lands industri 200 år seinere -proteksjonistisk. Er du uten arbeid eller redd for arbeidsplassen din så bryr du deg til slutt ikke om hva ting kalles. En arbeidsløs jernarbeider fra rustbeltet i USA som opplever at hele lokalmiljøet en har kjempa for i alle år har blitt en avgrunn og at fagforeninga en har støtta i alle år står maktesløs og at demokrat etter demokrat har sagt til dem at mot storkapitalens naturlover er det ingen ting annet å gjøre enn å omstille seg. En trenger ikke være politisk geni for å vite hvordan en gjennom retoriske triks kan vinne valg her, I den praktiske politiske hverdagen deres, mine herrer, kan dere reise dit og fortell dem om avgrunner i politikken deres. De vil vel si at du kan kalle gryta hva du vil så lenge det er mat i den?

Men der Trump er nasjonalist og proklamerer «Amerika first» var Marx global og proklamerte «Workers of all land, unite». Den teoretiske forskjellen her kunne vært den avgrunn Dag Seierstad snakker om – om ikke saken handlet om EU. For Trump er jo heller ikke særlig glad i EU, verken de fire friheter eller av de sosialpolitiske grunner som at EU har vært for liberal i den tragiske flyktningstrømmen vi nå opplever.

Og ikke nok med det; er du etter 78 år med kontinuerlig amerikansk krigføring rundt om i verden trøtt av å sende ut sønner og døtre for å få dem tilbake traumatiserte eller døde så har ikke engang Trump, i motsetning til mitt og Seierstads parti SV fatale vedtak om å bombe Libya, enda ikke startet en eneste tåpelig krig. Han har tvert imot truet med å avslutte krig og trekke soldater hjem.

For EU oppsto ikke for at noen trengte et supermarked hvor alle og enhver fritt kan gå og plukke sine varer etter forgodtbefinnende. Det er dette det klassedelte konservative England må ha glemt. EU oppsto som et felles prosjekt etter hundrevis av år med krig og nød og som endelig skulle forsøke å skape litt fred og fordragelighet. Så kan en jo fritt diskutere hvilken rolle de fire frihetene EU forfekter bør ha landene mellom og hvilke rettigheter arbeiderbevegelsen bør prioritere. Å si at EU er skyld i at mange barn i Storbritannia går sultne til sengs er like usant som at EU er skyld i at ingen i Finland må sove på gata. Dette er noe det enkelte land rår over selv.

For så å komme med 3 forslag som virkelig vil monne i det å skape en avgrunn mellom venstresida og den nasjonalistiske høyrepopulismen kan en f.eks. si

1. Det ville være en avgrunn mot høyrepopulismen og fremtidige krigstrusler

om arbeiderbevegelsen

samarbeidet med venstresida om å kreve inn enn global formuesskatt fra de

rikeste landa i verden slik at en kunne gi en fast borgerlønn til alle

mennesker hvor enn de måtte befinne seg over hele kloden.

2. Det ville være en avgrunn mot høyrepopulismen om venstresida slo seg sammen med miljøbevegelsen og på vegne av framtida lagde universelle rettigheter for å verne om alt animalsk liv og dets miljøet på hele kloden.

3. For å få til en virkelig avgrunn mot høyrepopulismen må hele

venstresida samarbeidet om å redusere alle nasjonalforsamlingers makt til

fordel for en global Institusjon som ville garantere like rettigheter for alle på

hele kloden.

Ønsker en dette kan en jo begynne å samarbeide med andre internasjonalister og melde seg inn i EU