Om det er stille hos oss, må vi se at børa har blitt for tung å bære for andre

Fredelig: Mens Gudbrandsdalen har hatt en rolig beitesesong, må andre avvikle på grunn av rovdyrskader.

Fredelig: Mens Gudbrandsdalen har hatt en rolig beitesesong, må andre avvikle på grunn av rovdyrskader.

DEL

gd mener
Statens naturoppsyn
ser tilbake på det som omtales som den fredeligste sommeren SNO har hatt i Gudbrandsdalen. Det kan fortsatt komme meldinger om tap av beitedyr, men dramatikken har vært fraværende. Det er bra.

I debatten om rovdyrpolitikk og rovdyrforvaltning vil dette blir brukt for alt hva det er verdt. Det bidrar til at tapstallene nasjonalt også synker. En statssekretær eller en statsråd kan finne på å ta det til inntekt for egen politikk.

Gjetere og beitelag har gjort en god jobb. Forebyggende tiltak virker. Det gjør også bestandsregulering. Det er flere forklaringer på at beitesesongen 2019 ble en god sesong i Gudbrandsdalen. Det handler også om tilfeldigheter. For eksempel ble området forskånet for streifende ulv i beitesesongen. Dermed faller også temperaturen i den lokale debatten. Den som ikke direkte rammes, holder fred ...

Mens roen preget beiteområdene i Gudbrandsdalen, rammet marerittet igjen Nord-Østerdalen. I Rendalen har belastningen blitt for stor. Beitebruken er under avvikling. De som vil forsøke å holde ut, er så få at det ikke lenger er økonomisk grunnlag for felles tilsyn og gjeting. Dramatikken som rammer et lokalsamfunn blir borte i de store tallene som viser ei positiv utvikling.

For samfunnet som ble rammet denne sommeren, er skadene fatale. Neste sommer rammes kanskje ei ny bygd. Ingen aner hva som venter Rendalen neste vår. Det vi vet, er at soneforvaltningen av ulv i praksis er skrinlagt. Fellingsforsøk på to individer som forsyner seg av tamrein er stoppet, fordi den ene viser seg å være en innvandret finsk-russisk ulv. Slik rammer politikk og forvaltning tilfeldig. Om det er stille hos oss, må vi se når børa har blitt for tung å bære for andre.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags