Gå til sidens hovedinnhold

Om læring og lærebøker

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I GD fredag 12.3. intervjues rektor Laila Owren og skolesjef Trond Johnsen om «den nye skolehverdagen» på Nordre Ål skole. Skolen valgte nemlig, etter sammenslåingen av Ekrom og Kringsjå, å utsette innkjøp av nye lærebøker til etter innføringen av ny læreplan. Senere samme dag applauderer MDG-politiker Johannes Wahl Gran at skoleledelsen i byen lar læreplanen – og ikke lærebøkene – få styre undervisningen. Han avslutter med et spark til foreldre som har uttrykt bekymring.

Her er det på sin plass med noen kommentarer – og et spørsmål – fra en «bekymret forelder». For det første er skillet mellom en «læreplanstyrt» og en «lærebokstyrt» skole, som de tre opererer med, et fullstendig meningsløst og kunstig skille. Jeg er lærer selv, og det at elevene mine har hver sin lærebok, styrer ikke min praksis bort fra læreplanen. Den ligger til grunn – uansett. Det finnes riktignok ingen (godkjente) lærebøker som ikke dekker læreplanmålene, så gode lærebøker er utvilsomt en verdifull ressurs for både lærere og elever. Det er selvfølgelig heller ikke slik at læreboka, om den er på plass hos alle elevene, «styrer» lærerens praksis. Et slikt syn på læreren forundrer det meg at disse tre synes å ha.

Det er også viktig å få fram bakgrunnen for bekymringene til foreldre ved skolen. Da elevene i sin tid ble utstyrt med hver sin iPad, ble vi informert om at denne skulle være «et supplement» til lærebøker (og andre læremidler). iPaden skulle ikke erstatte lærebøkene. Og da dagens løsning, uten lærebøker til alle elevene, ble gjort kjent, var det med klar beskjed om at løsningen skulle være midlertidig. Med ny læreplan på plass, ville nye lærebøker også komme på plass – har vi trodd.

I GDs sak kan det virke som om dette ikke lenger er sikkert. Det er i tilfelle helt ny informasjon – og stikk i strid med tidligere gitte signaler. Beslutningen om å avvente lærebokkjøp til ny læreplan var på plass, var både forståelig og grei. Når det nå skapes usikkerhet rundt planen om å kjøpe lærebøker til alle, også med ny læreplan på plass, basert på villedende «pedagogiske» argumenter (i tillegg til kommuneøkonomi), blir jeg bekymret. Perioden uten lærebøker har nemlig langt ifra vært så rosenrød som de tre synes å mene – sett fra vårt hjem.

Spørsmålet blir altså: Hvordan blir det med nye, læreplantilpassede, lærebøker ved Nordre Ål skole?

Andreas Titlestad, Lillehammer, lærer og forelder til to barn ved Nordre Ål skole