Gå til sidens hovedinnhold

Om lønnet arbeid under praksis

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


En av våre vernepleierstudenter har i et leserinnlegg oppfordret Høgskolen i Innlandet til å tillate at studentene, nå under pandemien, kan ta lønnet arbeid på samme sted som de har sin student-praksis.

Det er et innarbeidet prinsipp både hos oss og andre utdanningsinstitusjoner, at studenter ikke skal være student og arbeidstaker samtidig – på samme sted. Begrunnelsen er at det er svært viktig å skille rollene som arbeidstaker og student. Vi har et etisk ansvar overfor studentene for å forsvare og sikre studentrollen og studentens læringsprosess, og sørge for riktig og objektiv vurdering av studentenes personlige og faglige forutsetninger for yrket. Studentenes veileder på praksisstedet bidrar i arbeidet med å vurdere slike forutsetninger. Da er det viktig at veileder ikke samtidig er kollega, med de dilemmaer det kan medføre.

I sitt innlegg argumenterer studenten med at dette prinsippet bør fravikes under pandemien for å redusere smittefaren: det innebærer større smittefare at studenter i praksis har lønnet arbeid andre steder enn om de kunne arbeidet på praksisstedet. Det kan være riktig, men her må flere forhold tas i betrakting. Ovennevnte prinsipp er ett. Smittetrykket og smitteverntiltak er andre. Dersom det skal bli aktuelt å fravike prinsippet om at studenter ikke samtidig skal være student og arbeidstaker på samme sted, er det fordi praksisfeltet står overfor en krisesituasjon som ikke kan håndteres uten bistand fra våre studenter. Der er vi etter høgskolens vurdering ikke nå.

Kristin Gardli, studieprogramansvarlig, Bachelor i vernepleie, HINN
Grethe Netland, instituttleder, Institutt for sosialvitenskap og veiledning, HINN

La studenter få jobbe på praksisplassen