I den storslagne Peer Gynt-oppsetningen ved Gålåvatnet i Sør-Fron, sier Peer: «Ja, tenke det; ønske det; ville det med – men gjøre det! Nei det skjønner jeg ikke».

Det er i møtet med selveste Bøygen han viker unna utfordringene, og dermed ikke oppnår det han egentlig ønsker.

En skulle tro politikerne i Sør-Fron kjente sin Peer Gynt, men likevel ser det ut til at de har gjort det motsatte. De påstår at de ikke ønsket å doble eiendomsskatten. De krever å bli trodd når de sier at de ikke vil være grådige. Og de står fast på at de aldri hadde tenkt at økningen skulle bli så stor. Men i motsetning til Peer, så gjorde de det likevel!

Sør-Fron kommune innførte eiendomsskatt for ti år siden, og da er det normalt å taksere eiendommene på nytt. Problemet var at kommunen fastsatte skattesatsen i fjor, før de visste hvor høye takstene ble. Og nå har hytteeierne i kommunen fått en skatteøkning på 100 prosent eller høyere over natten – for mange utgjør dette en tilleggskostnad på over 10 000 kroner.

Når takstene dobles, er det veldig umusikalsk av kommunen å beholde en skattesats på 5,9 promille, noe som fra før var den høyeste skatten i fylket. Nabokommunene Ringebu og Nord-Fron nøyer seg med henholdsvis 3,1 og 3,0 promille.

I forrige kommunestyremøte lovte politikerne å rette opp feilen, og ba administrasjonen om å foreslå en justering av skattetrykket. Men det notatet som rådmannen nå har levert, kan umulig være et svar på hjemmeleksen. I notatet er det utredet skattesatser mellom 4,5 og 5,9 promille – konsekvensen av en reduksjon til 3,0 eller 3,9 promille som hytteforeningene har foreslått, er ikke en gang nevnt som en mulighet.

I tillegg er regnestykket satt opp på en måte som får det laveste alternativet på 4,5 promille til å fremstå som en raus gave til skatteyterne. Rådmannen skriver at det innebærer en reduksjon på 7 099 237 kroner i forhold til utskrevet skatt. Men han skriver ikke at dette likevel vil innebære en økt skattebyrde for bolig og fritidsbolig på 3 252 000 kroner i forhold til kommunens eget budsjett for 2019.

Vi håper at politikerne tar seg tid til å gjøre noen regnestykker selv før mandagens formannskapsmøte. Hvis de nøyer seg med å lese rådmannens oppsummering, får de bare med seg halve sannheten. Kanskje kan vi unngå at de gjør det igjen uten å tenke, ønske og ville.