Det er en merkelig matematikk varaordførerkandidaten i Lillehammer kommer med i GD 19.03. Her viser han til en studie i fra Belgia (som det tok ganske lang tid å klare å google seg frem til) som skal vise at det å sentralisere sykehusene i Innlandet vil gi et større volum og tverrfaglige fagekspertiser på sykehus skal gi en bedre overlevelse når det kommer til brystkreft.

Les også

Brystkreftpasienter som pakkepost til Belgia?

Men da leser du resultatene på en litt rar måte, det står ingenting i studien om at større sykehus leverer bedre overlevelse eller kvalitet. Det står at det er bedre kvalitet om volumet er over 125 pasienter.

Vel volumet i Innlandet blir forhåpentligvis ikke noe større ved å samle de ansatte på Moelv. For det er som han skriver. At i dag foregår strålebehandling på Gjøvik, brystkirurgi på Hamar og patologi på Lillehammer, men volumet med pasienter er det samme fordi disse stedene behandler alle som er i fra Innlandet. Det er ikke slik at fordi disse bor i samme hus ville volumet økt. Eller det kan hende, mer om det senere.

Hadde derimot strålebehandling foregått på tre steder, og kirurgi på tre steder, og patologi foregått på tre steder. Så ja, da blir volumet på de forskjellige sykehusene blitt forskjellig. Men det er jo ikke det som skjer i Innlandet. Her har vi sykehus i nettverk, og ikke at alle sykehusene har det samme tilbudet. Dette er akkurat av det Brabrand prøver å få det til å fremstå som. Så volumet på de forskjellige sykehusene er over det anbefalte volumet, og ved samling vil altså ikke volumet bli noe større.

Det som derimot kan være med å øke volumet med kreftpasienter på Mjøssykehuset, er noe så enkelt som reiseveien. Studier viser nemlig at om du har en pendlevei i bil på 20 minutter eller mer, øker du sjansen med 16% for kreft, og 11% for kreft med dødelig utgang målt i mot om du sykler eller går. Så ved å ha sykehus i nærheten av der de som skal jobbe der så vil du faktisk kunne ende med et lavere volum.

Og dette er vel faktisk viktigere. Jobbe med å få ned volumet på kreftpasienter, ikke å gi flere en økt risiko for det.

Lars Erik Heitkøtter Bratlie, Hamar